PUBLIKACJE - KURIER METROPOLITALNY2015-03-01
Biuletyn nr 3, marzec 2015
W marcowym numerze można przeczytać m.in: o: strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, termminach najbliższych spotkań w ramach konsultacji społecznych dotyczacych projektu "Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań - podejście zintegrowane", VIII Forum Gospodarczym Metropolii Poznań, które odbędzie się 21 kwietnia 2015 r. na terenie MTP, akcji "Poznań za pół ceny" oraz Nagrodzie Przyjaznego Brzegu dla Gminy Dopiewo za nowoczesną przystań nad jeziorem Niepruszewskim w Zborowie.

rozmiar: 1.70 MB   
2015-02-01
Biuletyn nr 2, luty 2015
W lutowym numerze mozna przeczytać m.in. o: współpracy matropolitalnej w praktyce, przygotowaniach do wdrożenia ZIT, spotkaniu Zespołu Koordynacyjnego projektu "Aglomeracja Poznańska Metropolią Informatyczną", terminach II etapu konsultacji społecznych "Kierunki rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań" oraz wywiad z prof. Tomaszem Kaczmarkiem "Po co nam metropolia".

rozmiar: 1.10 MB   
2015-01-01
Biuletyn nr 1, styczeń 2015
W styczniu 2015 roku ukazał się pierwszy numer elektronicznego Biuletynu, traktujacego o działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz o wydarzeniach, które mają charakter metropolitalny a odbywają się na terenie Stowarzyszenia.

W styczniowym numerze można przeczytać m.in. o: Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, realizowanych projektach ("Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej", "Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań - podejście zintegrowane", Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Metropolii Poznań", ZIT w Polsce i Aglomeracji Poznańskiej) oraz najwazniejszych wydarzeniach, np.: spotkaniu Akademii Metropoliatlnej.

rozmiar: 1020.71 KB