Gmina DopiewoGmina w liczbach (2017):
Typ gminy wiejska
Powierzchnia 108 km2
Liczba mieszkańców 25 692
Gęstość zaludnienia 238 osób/km2
Liczba sołectw 11
Dochody gminy ogółem 120 082 731, zł
Dochody gminy na mieszkańca 4 779 zł
Liczba podmiotów gospodarczych 4 244
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 165
Dopiewo

Do niedawna typowo rolnicza gmina przemienia się w sypialnię Poznania. W ostatnich kilkunastu latach liczba mieszkańców gminy uległa podwojeniu, a procesy suburbanizacji należą do najintensywniejszych w całej Metropolii. Dzięki zakończeniu prac przy zachodniej obwodnicy Poznania, Dopiewo czerpie znaczące korzyści z bliskości dwóch dróg o randze krajowej i międzynarodowej – autostrady A2 oraz drogi ekspresowej S11.

Od kilkunastu lat struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy Dopiewo ulega daleko idącym zmianom, szczególnie w części północno-wschodniej, bezpośrednio sąsiadującej z Poznaniem. Największą miejscowością w gminie jest Skórzewo, które pod tym względem wyprzedziło siedzibę gminy – miejscowość Dopiewo.

Dopiewo posiada również duży potencjał turystyczny. Rezerwaty przyrody, jeziora, pałace, i dwory przyciągają licznych turystów. Krajobraz gminy urozmaicają tereny rolnicze i leśne (głownie w okolicach Zakrzewa i Trzcielina) oraz zbiorniki wodne.

Czy wiesz, że?

Położona na wschodnim brzegu Jeziora Niepruszewskiego wieś Zborowo jest atrakcyjnym miejscem do uprawiania turystki i sportów wodnych. Dzięki rozciągnięciu jeziora wzdłuż osi południkowej i przeważającym wiatrom zachodnim jest to jedno z najlepszych w Metropolii miejsc do uprawniania windsurfingu.

Zobacz także:
www.dopiewo.pl ›


Aktualności