Miasto i Gmina SwarzędzGmina w liczbach (2017):
Typ gminy miejsko-wiejska
Powierzchnia 102 km2
Liczba mieszkańców 49 727
      miasto 30 739
      obszar wiejski 18 988
Gęstość zaludnienia 489 osób/km2
      miasto 301 osób/km2
      obszar wiejski 186 osób/km2
Liczba sołectw 20
Dochody gminy ogółem 233 685 507 zł
Dochody gminy na mieszkańca 4 743 zł
Liczba podmiotów gospodarczych 7 594
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 153
Swarzędz

Swarzędz jest największym miastem powiatu poznańskiego i razem z otaczającą gminą stanowi ważny ośrodek rozwoju tej części Metropolii. Przez wiele lat był rozpoznawalnym w całej Polsce, a także poza jej granicami, ośrodkiem stolarstwa i meblarstwa. Obecnie profil gospodarczy gminy ma charakter bardziej wielofunkcyjny ze szczególnie silnie rozwijającym się sektorem logistyki. W Swarzędzu i sąsiednich miejscowościach dynamicznie przybywa także nowych inwestycji mieszkaniowych.

Przez lata w mieście rozwijał się przemysł meblarski, w dużej mierze na bazie częściowo upaństwowionych po wojnie przedsiębiorstw prywatnych (Swarzędzkich Fabryk Mebli). Od lat 80. XX w. Swarzędz jest terenem ożywionej działalności budowlanej. W północnej części miasta zaczęły wtedy powstawać osiedla Swarzędzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Miasto stało się w dużej części „sypialnią” Poznania.

Zmiana ustroju politycznego i gospodarczego umożliwiała dynamiczny wzrost poziomu przedsiębiorczości indywidualnej, a także powstawanie nowych inwestycji produkcyjnych i usługowych. Najważniejsze z nich zlokalizowane są we wschodniej części miasta (m.in. ETC, Volkswagen).

Rozwój gospodarczy Swarzędza możliwy jest dzięki bardzo dobremu położeniu komunikacyjnemu. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 92 oraz krajowe linie kolejowe. W bliskości miasta znajdują się także autostrada A2 oraz droga ekspresowa S5. Swarzędz posiada również rozwiniętą publiczną komunikację autobusową.

Czy wiesz, że?

Centrum logistyczne. Decyzją Rady Miejskiej Swarzędza na terenach przemysłowych we wschodniej części miasta w 2005 r. utworzona została Specjalna Strefa Ekonomiczna o powierzchni około 80 ha, działająca jako podstrefa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Właścicielem terenów w strefie jest Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań. W obrębie strefy znajdują się hale magazynowo-produkcyjne oraz terminal kontenerowy przy trasie kolejowej.

Zobacz także:
www.swarzedz.pl ›


Aktualności