PUBLIKACJE - BIBLIOTEKA AGLOMERACYJNAZeszyt 1 - Leśnictwo i gospodarka leśna na obszarze aglomeracji poznańskiej
Zeszyt 1 Biblioteki Aglomeracji Poznańskiej jest dziełem pracowników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przedstawiającym leśnictwo i gospodarkę leśną na obszarze aglomeracji poznańskiej. Książka wprowadza historię lasów w obszarach zarabizowanych w Polsce, wyjaśnia podstawowe pojęcia oraz przybliża najważniejsze akty prawne związane z funkcjonowaniem lasów w Polsce.
W części diagnostycznej autorzy dokonują szczegółowej charakterystyki lasów w aglomeracji, przedstawiają ich genezę, stan i rozmieszczenie oraz uwarunkowania instytucjonalne i przyrodniczo-leśne. Opisane zostały kierunki działań leśników, samorządów i społeczeństwa. Wskazana na rolę lasów aglomeracji poznańskiej punktu widzenia polityki aglomeracyjnej, gospodarki leśnej, ochrony środowiska, rozwoju turystyki i rekreacji, życia społecznego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Autorzy:
Roman Jaszczak
Cezary Beker
Piotr Gołojuch
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010

rozmiar: 12.31 MB