Miasto i Gmina SkokiGmina w liczbach (2017):
Typ gminy wiejska
Powierzchnia 198 km2
Liczba mieszkańców 9 580
      miasto 4 314
      obszar wiejski 5 266
Gęstość zaludnienia 48 osób/km2
      miasto 21 osób/km2
      obszar wiejski 26 osób/km2
Liczba sołectw 27
Dochody gminy ogółem 49 171 760 zł
Dochody gminy na mieszkańca 5 186 zł
Liczba podmiotów gospodarczych 829
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 87
Skoki

Skoki są jedyną gminą Metropoli Poznań z powiatu wągrowieckiego. Znane są przede wszystkim z licznych jezior i lasów oraz terenów letniskowych. Nie dotarła tu jeszcze intensywna urbanizacja, a wiejska część gminy należy do najsłabiej zaludnionych obszarów Metropolii. Oprócz walorów przyrodniczych o atrakcyjności turystycznej gminy stanowi także cenne dziedzictwo kulturowe, którego najbardziej charakterystycznym elementem są drewniane kościoły na szlaku wokół Puszczy Zielonki.

Teren miasta i gminy Skoki jest bardzo bogaty w zbiorniki wodne. Znajduje się tu 17 jezior, wiele cieków wodnych i ponad 140 ha stawów rybnych. W gminie Skoki znajdują się aż cztery obiekty „Szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki”. Gmina Skoki należy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.

Sieć osadniczą gminy oprócz miasta tworzą aż 44 miejscowości wiejskie. Spośród nich największą i najszybciej rozwijającą się jest Potrzanowo, położone w południowo-zachodniej części gminy. Lokalizacja wśród jezior sprawiła, że miejscowość ta stała się dużym ośrodkiem letniskowym.

Miasto i gmina Skoki nadal pozostają nieco na uboczu głównych procesów rozwojowych w Metropolii. Dużą szansą dla gminy jest zakończona modernizacja linii kolejowej Poznań-Wągrowiec, która znacząco poprawiła dostępność komunikacyjną Skoków.

Czy wiesz, że?

Pochodzenie nazwy Skoki jest tematem kilku lokalnych legend, w których wspólnym elementem jest rycerz, skok na koniu przez Małą Wełną i zgubienie przez rumaka podkowy, a przez jeźdźca - krzyża od ostrogi. Możliwe jest również, że nazwa związana jest z wyrazem „skok” w znaczeniu staropolskim, czyli „spadek wody, grobla”.

Zobacz także:
www.gmina-skoki.pl ›


Aktualności

Skoki - zdjęcie numer 1.
Skoki - zdjęcie numer 2.
Skoki - zdjęcie numer 3.
Skoki - zdjęcie numer 4.
Skoki - zdjęcie numer 5.
Skoki - zdjęcie numer 6.
Skoki - zdjęcie numer 7.
Skoki - zdjęcie numer 8.