Miasto i Gmina MosinaGmina w liczbach (2017):
Typ gminy miejsko-wiejska
Powierzchnia 172 km2
Liczba mieszkańców 32 350
      miasto 13 762
      obszar wiejski 18 588
Gęstość zaludnienia 189 osób/km2
      miasto 80 osób/km2
      obszar wiejski 108 osób/km2
Liczba sołectw 21
Dochody gminy ogółem 128 555 394 zł
Dochody gminy na mieszkańca 4 017 zł
Liczba podmiotów gospodarczych 4 349
Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 134
Mosina

Mosina jest jedyną gminą powiatu poznańskiego położoną po obu stronach Warty, która łączy na tym odcinku atrakcyjne przyrodniczo i turystyczne tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego i Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Walory uzdrowiskowe i rekreacyjne gminy odkryto już na przełomie XIX i XX w., szczególnie po oddaniu do użytku nowej linii kolejowej do Ludwikowa (Osowej Góry). Na terenie gminy znajduje się najważniejsze w Metropolii Poznań ujęcie wody pitnej, będące głównym źródłem zasilania poznańskiego systemu wodociągowego.

Nazwa gminy pochodzi od dawnego wyrazu „moszyna” oznaczającego miejsce porośnięte mchem. Gmina oferuje szeroki wachlarz lokalizacji terenów pod budownictwo mieszkaniowe, które szczególnie dynamicznie rozwija się w północno-wschodniej jej części (Czapury, Wiórek, Daszewice) bezpośrednio sąsiadującej z Poznaniem. Miasto Mosina skupia tylko około 45% ludności gminy. Przez gminę Mosina nie przebiegają drogi ranki krajowej, które stymulują wzrost gospodarczy innych jednostek Metropolii. Z drugiej jednak strony atrakcyjna przyroda, brak uciążliwych inwestycji gospodarczych i funkcjonująca z dużą częstotliwością komunikacja kolejowa z Poznaniem sprawiają, iż kluczowy dla przyszłości gminy może być rozwój turystyki i budownictwa mieszkaniowego.

Czy wiesz, że?

„Elegant z Mosiny”. Legenda głosi, że popularne w całej Wielkopolsce powiedzenie „elegant z Mosiny” pochodzi z czasów potopu szwedzkiego. W tym okresie Mosina była ośrodkiem rozwiniętego rzemiosła krawieckiego. Z pamiętnika Jana Chryzostoma Paska dowiadujemy się, że w zimie 1660 r. w Mosinie kwaterowały oddziały hetmana Czarnieckiego. Żołnierze zostali przez miejscowych krawców obszyci w nowe eleganckie mundury i kiedy zjawili się na koncentrację wojsk królewskich od razu okrzyknięto ich „elegantami z Mosiny”.

Zobacz także:
www.mosina.pl ›


Aktualności

Mosina - zdjęcie numer 1.
Mosina - zdjęcie numer 2.
Mosina - zdjęcie numer 3.
Mosina - zdjęcie numer 4.
Mosina - zdjęcie numer 5.
Mosina - zdjęcie numer 6.
Mosina - zdjęcie numer 7.
Mosina - zdjęcie numer 8.
Mosina - zdjęcie numer 9.
Mosina - zdjęcie numer 10.
Mosina - zdjęcie numer 11.
Mosina - zdjęcie numer 12.
Mosina - zdjęcie numer 13.
Mosina - zdjęcie numer 14.