2024-06-05

Spotkanie na temat strategii rozwoju ponadlokalnego i MeSIP5 czerwca br. odbyło się spotkanie dotyczące przedstawienia stanu przygotowania strategii rozwoju ponadlokalnego oraz przybliżenia możliwości Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej MeSIP. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z terenu Metropolii Poznań zajmujący się planowaniem przestrzennym i strategicznym.

Spotkanie rozpoczęła Anna Aleksandrzak - p.o. Dyrektora Metropolii Poznań, która przywitała uczestników. Następna pierwsza prezentacja merytoryczna prof. Łukasza Mikuły wprowadziła uczestników w aktualne zagadnienia związane z wdrażaniem reformy systemu planowania. Następnie prof. Paweł Churski oraz dr Barłomiej Kołsut przedstawili wyniki ankiety skierowanej do gmin Metropolii Poznań dotyczącej stanu prac nad strategiami rozwoju i wdrażaniem reformy planowania przestrzennego a także omówili aktualny stan i harmonogram prac nad strategią rozwoju ponadlokalnego Metropolii Poznań.

Drugą część spotkania rozpoczęła prezentacja dotycząca Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej MeSIP, który powstał dzięki dotacji ze środków ZIT w poprzedniej perspektywie UE. Prezentację przedstawił Dyrektor Tomasz Powroźnik wraz z pracownikami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. Uczestnicy mogli zapoznać się z funkcjonalnościami MeSIP i korzyściami dla samorządów i mieszkańców z efektywnego wykorzystania systemu w pracy urzędów. O swoich doświadczeniach w zakresie wdrażania MeSIP w perspektywie samorządów opowiedziała Pani Kierownik Anna Wieczorek z Urzędu Miasta Luboń.

Podczas wydarzenia był także czas na pytania, dyskusje i wymianę dobrych praktyk.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu pt. „Wzmocnienie potencjału ZIT w MOF Poznania” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027.

Obok fotorelacja z wydarzenia [Fotografie: Dawid Drobnić]


Tagi:
Planowanie przestrzenne, strategia rozwoju
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6