2024-05-29

Metropolia Poznań ma nowe władze29 maja odbyło się posiedzenie Rady Metropolii Stowarzyszenia Metropolia Poznań, podczas którego wybrano nowy Zarząd oraz członków Komisji Rewizyjnej.

Rada Metropolii – w skład której wchodzą włodarze jednostek samorządu terytorialnego należących do Stowarzyszenia – podjęła decyzję o wyborze członków najważniejszych organów statutowych Stowarzyszenia.

Zadania Zarządu dotyczą głównie wykonywanie uchwał Rady Metropolii, a także reprezentacji i kierowania działaniami Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w tym w zakresie przygotowania i wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania. Z kolei do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola zgodności działań organów Stowarzyszenia ze Statutem, uchwałami Rady Metropolii i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd.

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań:
Prezes Zarządu – Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania
Wiceprezes Zarządu – Jan Grabkowski – Starosta Poznański
Drugi Wiceprezes Zarządu – Tadeusz Czajka – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
Członek Zarządu – Marian Szkudlarek – Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Członek Zarządu – Marcin Wojtkowiak – Wójt Gminy Czerwonak

Komisja Rewizyjna:
Członek Komisji - Bartosz Derech – Wójt Gminy Rokietnica
Członek Komisji - Małgorzata Machalska – Burmistrz Miasta Luboń
Członek Komisji - Przemysław Pacholski – Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
Członek Komisji - Tomasz Szrama – Burmistrz Obornik
Członek Komisji - Grzegorz Wojtera – Wójt Gminy Suchy Las

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Metropolii Poznań oraz współpracy gmin i powiatów w tym zakresie.

Metropolia Poznań wraz z nowymi władzami w najbliższych latach będzie realizowała wszechstronne działania m.in. w zakresie opracowania strategii ponadlokalnej, wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czy realizacji projektów zintegrowanych i wspólnych przedsięwzięć służących poprawie jakości życia mieszkańców w takich sferach, jak: mobilność, adaptacja do zmian klimatu, usługi społeczne i zdrowotne, edukacja i kultura, cyfryzacja czy społeczeństwo obywatelskie.

Tagi:
Działalność, Rada Metropolii Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Zarząd Stowarzyszenia
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5