2022-12-16

Nowy sprzęt medyczny w Szpitalu Powiatowym w SzamotułachAparat do znieczulenia, pompy infuzyjne, łóżko porodowe, aparaty RTG i USG – to część nowego sprzętu, który już działa w SPZOZ w Szamotułach. Dofinansowanie 1,8 mln zł to efekt porozumienia między samorządami podpisanego w marcu 2021. W sumie siedem szpitali zostało doposażonych sprzętem i środkami medycznymi, dzięki łącznemu wsparciu w wysokości 13 mln zł.

Dofinansowanie dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach pozwoliło na modernizację Działu Radiologii, który został zaopatrzony w nowoczesne aparaty RTG i USG. Na oddziały szpitalne zakupiono też aparat do znieczulenia, pompy infuzyjne, centralę do monitorowania funkcji życiowych oraz defibrylator. Oddział Ginekologiczno-Położniczy zyskał z kolei nowoczesne łóżko porodowe.
Pozyskane środki pozwoliły również na zakończenie przedostatniego etapu wymiany łóżek szpitalnych z manualnych na elektryczne, dzięki zakupowi kolejnych 25 sztuk. Ten wieloletni projekt SPZOZ w Szamotułach ma zostać zakończony wiosną 2023 roku. Wtedy wszystkie szpitalne łóżka będą już sterowane elektrycznie.
- Dziękuję prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi oraz Członkom Zarządu Metropolii Poznań za pomoc w pozyskaniu kolejnego dofinansowania. Dziękuję również Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły Włodzimierzowi Kaczmarkowi, szamotulskiemu samorządowi oraz Pani Staroście Beacie Hanyżak za zaangażowanie i współpracę w tej sprawie. Wspólnie staramy się zapewniać jak najwyższe standardy Pacjentom naszego szpitala – powiedział Remigiusz Pawelczak, dyrektor SPZOZ w Szamotułach.
Medyczne zakupy placówki w Szamotułach to kolejny krok realizacji porozumienia podpisanego 11 marca 2021. Samorządy Metropolii Poznań ustaliły wtedy z powiatami szamotulskim, obornickim i śremskim oraz z przedstawicielami szpitali podział 13 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie trafiło do 7 szpitali, w tym SPZOZ w Szamotułach.
- Ten sprzęt medyczny to kolejny dowód na to, jak ważna jest współpraca samorządów i jak konkretne korzyści może przynieść mieszkańcom – podkreślił Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania i prezes Metropolii Poznań – To właśnie dzięki dobremu współdziałaniu udało nam się zdobyć dofinansowanie. Nawet najlepsi lekarze nie mogą pomagać na miarę swoich możliwości, jeśli nie mają dobrej aparatury. Dlatego regularnie finansujemy inwestycje dla szpitali - nie tylko w Poznaniu.
- Współpraca między gminą a starostwem jest wzorcowa, jak widać w szerszym metropolitalnym gronie - również
– dodał Włodzimierz Kaczmarek, burmistrz Szamotuł i członek Zarządu Metropolii Poznań – Chcę powiedzieć, że robimy po prostu to, co do nas należy. Dla mieszkańców najważniejsze, że ten sprzęt jest i że już im służy. To kolejny z widocznych efektów współpracy między samorządami. Na dniach uruchamiamy linię Poznańskiej Kolei Metropolitalnej przez Szamotuły, a pracujemy też m.in. nad węzłem komunikacyjnym.
23 samorządy Metropolii Poznań już 10 listopada 2020, w pierwszym roku pandemii koronawirusa przyjęły uchwałę o woli przekazania pieniędzy szpitalom. Później nastąpiło ustalenie potrzeb placówek medycznych oraz określenie formalnych rozwiązań, które umożliwiają skierowanie środków na ten właśnie cel. Pieniądze pochodzą ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację programów zdrowotnych. Samorządy zgodnie uznały wtedy, że w obszarze zdrowia największe potrzeby wynikają z pandemii i stąd decyzja o zakupie sprzętu i środków do walki z COVID-19 za ponad 13 mln zł. W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele powiatów, które nie są członkami Metropolii Poznań, ale prowadzą szpitale na obszarze gmin, które współtworzą stowarzyszenie.
- Dziękuję za to, że ten nowoczesny sprzęt już służy wszystkim mieszkańcom naszego regionu – zaznaczyła Beata Hanyżak, starosta szamotulski - Bardzo cieszę się, że w imieniu Powiatu Szamotulskiego, który jest organem prowadzącym dla szpitala, mogę razem z Wicestarostą Rafałem Zimny podziękować wszystkim zaangażowanym w ten projekt. Zakupiony sprzęt to efekt dobrej współpracy z gminą Szamotuły, a konkretnie z Burmistrzem Włodzimierzem Kaczmarkiem, to efekt wysłuchania i zrozumienia naszych potrzeb przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań na czele z jej Prezesem Panem Prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem i to także efekt dużego zaangażowania całej załogi naszego szpitala na czele z Dyrektorem Remigiuszem Pawelczakiem.
Sprzęt medyczny za łącznie blisko 10 mln zł został zakupiony także dla SPZOZ w Obornikach, Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie, Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego i Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (szpital w Ludwikowie). Z kolei najszybciej przeprowadzono zakup – za 3 mln zł – środków ochrony osobistej i do dezynfekcji, które trafiły przede wszystkim do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia i Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

Pełna lista sprzętu zakupionego przez Szpital Powiatowy w Szamotułach:
Przyłóżkowy aparat RTG z ramieniem C
Aparat RTG wraz z adaptacją pomieszczeń
Aparat USG
Pompa infuzyjna
Pompa infuzyjna objętościowa do odżywiania pozajelitowego
Stacja dokująca pomp infuzyjnych
Centrala monitorowania
Aparat EKG
Wózek do transportu pacjenta potencjalnie zakaźnego - wózek siedzący
Łóżko szpitalne z wyposażeniem
Łóżko szpitalne (porodowe) z wyposażeniem
Aparat do znieczulenia
Defibrylator z wyposażeniem
Wózek do transportu pacjenta
Zestaw szaf do przechowywania leków
Wózek anestezjologiczny - mały
Chłodziarka laboratoryjna

Tagi:
Rodzina i zdrowie, zdrowie
 - 1