2022-09-06

Przetarg na kolejową obwodnicę Poznania unieważnionyPostępowanie przetargowe na przebudowę towarowej obwodnicy Poznania i przystosowanie jej do ruch pociągów pasażerskich, realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe, zostało unieważnione. Ze względu na przegrany konkurs na dofinansowanie w ramach CEF spółka musiała podjąć taką decyzję. Jednak PKP PLK nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o walkę do środki. Spółka zapowiada start w kolejnym naborze.

W dniu 6 września PKP Polskie Linie Kolejowe oświadczyły o unieważnieniu prowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego opracowania projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania”. Dzięki zawarciu w dokumentacji przetargowej odpowiednich zapisów mówiących o możliwości unieważnienia przetargu, w przypadku, gdy środki publiczne, o które wnioskował zamawiający nie zostaną mu przyznane. Ryzyko składania ofert w tego rodzaju przetargach spoczywa na wykonawcach.

Modernizacja towarowej obwodnicy Poznania i przystosowanie jej do przewozów pasażerskich to przedsięwzięcie, o którym mówi się od wieli lat. Z początkiem roku 2022 uruchomiono ww. postępowanie przetargowe dotyczące właściwych prac budowlanych. Wówczas, wartość planowanej inwestycji oszacowana została na około 1,5 miliarda złotych, natomiast spółka PKP PLK zakładała możliwość współfinansowania tego działania z funduszu CEF. Po ogłoszeniu listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania okazało się, iż nie znalazło się na niej poznańskie przedsięwzięcie.

Na dzień dzisiejszy zarządca infrastruktury kolejowej deklaruje ubieganie się o środki w kolejnym konkursie unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Uruchomienie konkursu w ramach kolejnego, drugiego konkursu zaplanowane zostało na przełomie września/października 2022 r. Przewidywany termin na złożenie aplikacji to grudzień 2022r./styczeń 2023 r. - Obecnie nie ma możliwości finansowania inwestycji ze środków własnych, jak również pozyskania środków na jego sfinansowanie z innych źródeł – poinformował zarządca infrastruktury.

Teraz linia służy głównie do przewozu ładunków, natomiast celem projektu jest zapewnienie możliwości realizacji na niej kolejowych przewozów aglomeracyjnych, za zasadach szybkiej kolei miejskiej. Projekt zakłada budowę łącznicy kolejowej pomiędzy stacjami Poznań Strzeszyn – Poznań Piątkowo, co zapewni ciągłość, a jednocześnie usprawni podróże w poznańskim węźle kolejowym. Planowana inwestycja zakłada kompleksową modernizację ponad 70 km torów wraz z siecią trakcyjną, dzięki czemu pociągi pasażerskie na wskazanej trasie mogłyby osiągać prędkość 100-120 km/h.

Niedawno Urząd Miasta Poznania ogłosił postępowanie przetargowe na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla kilku węzłów przesiadkowych, które zgodnie z planem powstaną przy zaplanowanych przystankach na kolejowej obwodnicy miasta. Mowa o węzłach: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec oraz Poznań Piątkowo. Na początku listopada przyszłego roku wspomniana dokumentach powinna być gotowa.


Tagi:
Infrastruktura transportowa, obwodnica, Urząd Miasta
 - 1