2021-12-13

Nowa ścieżka dla rowerzystów w Śremie12 grudnia oficjalnie otwarto ścieżkę rowerową wokół zalewu śremskiego. Droga jest efektem projektu „Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Śrem – Psarskie”.

Głównym celem projektu było stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu w komunikacji na terenie gminy Śrem poprzez realizację inwestycji obejmującej budowę ścieżek pieszo-rowerowych.

Przedmiotem projektu była budowa ścieżki pieszo-rowerowej Śrem – Psarskie wraz z systemem oświetlenia oraz parkingami B&R, wyznaczenie pasa ruchu dla rowerów w m. Psarskie w ciągu ulic: Astrowa, Azaliowa, Fiołkowa oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Fabrycznej w Śremie. Ścieżka pieszo-rowerowa Śrem-Psarskie przebiega po istniejącym śladzie gruntowym nakreślonym w terenie wzdłuż zalewu śremskiego obejmującego obręb Śremu i Psarskiego (odcinek łączący ul. Liliową z ul. Sikorskiego i Sikorskiego z ul. Malczewskiego), oraz wzdłuż ulicy Malczewskiego po istniejącym w terenie chodniku.

W ciągu ścieżki pieszo-rowerowej zaprojektowano 4 miejsca obsługi rowerzystów B&R wyposażone w stojak dla rowerów (sześciostanowiskowy), utwardzenie, ławki oraz pojemniki na odpady. Zamontowano tablice informacyjne. Zainstalowano system energooszczędnego oświetlenia ścieżki i monitoring.
Projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całkowita wartość projektu: 2.726.574,00 zł; roboty dodatkowe: 250.000,00 zł; dofinansowanie UE (WRPO) 2.311.620,00 zł
Ponadto w sąsiedztwie centrum sportowego w Psarskim ze środków PROW zainstalowano wiatę rowerową.
Gmina Śrem zyskała nowe miejsce dla rowerzystów i spacerowiczów, które jednocześnie jest dogodne dla osób mających problemy z poruszaniem się, ponieważ dostępność jest ważnym priorytetem tej inwestycji. Prace zakończono w listopadzie 2021.

Tagi:
Infrastruktura transportowa, rower, ścieżki rowerowe, trasa rowerowa
 - 1