2021-10-26

Rondo im. Adriana NapierałyRadni gminy Dopiewo zdecydowali o uczczeniu pamięci zmarłego w 2020 roku Wójta Adriana Napierały. Jego imię nadano rondu w Więckowicach na drodze wojewódzkiej 307 Poznań-Buk. Ustanowiona została również Nagroda "Dopiewski Talent" dla utalentowanych mieszkańców gminy.

Adrian Napierała był Wójtem Gminy Dopiewo od roku 2014. Zmarł przedwcześnie 9 grudnia 2020. W wyniku zgodnych ustaleń jego pamięć została uczczona w dwojaki sposób. 22 października 2021 jego imię zyskało rondo w Więckowicach. Napierała otwierał uroczyście tę inwestycję kilka miesięcy przed swoją śmiercią.
Niespełna rok po śmierci samorządowca jego syn Wiktor wspólnie z obecnym Wójtem Gminy Dopiewo Pawłem Przepiórą, Przewodniczącym Rady Gminy Dopiewo Leszkiem Nowaczykiem, Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem i Wicestarostą Poznańskim Tomaszem Łubińskim odsłonili jedną z tablic na rondzie na drodze wojewódzkiej 307. Równocześnie pozostałe 3 tablice odkryli prezesi jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Dopiewa - Paweł Jurga, Palędzia - Eugeniusz Czyż i Zakrzewa - Wojciech Dorna.
Na uroczystej sesji radni ustanowili Nagrodę im. Adriana Napierały Wójta Gminy Dopiewo 2014 - 2020 "Dopiewski Talent". Będą ją otrzymywać wybitnie utalentowani młodzi (do 26 lat) mieszkańcy Gminy Dopiewo. Pierwszą statuetkę - na pamiątkę - otrzymał 9-letni syn zmarłego Wójta.

Zobacz także:
https://dopiewo.pl/nagrania-sesji-rady-gminy-dopiewo?fbclid=IwAR1bmul3-wXmUe7gG7Vg0iwVEfqiWIO5JP_RClmELnrfC2mMMd4Ol71L3s4 ›


Tagi:
Działalność
 - 1