2021-09-20

Otwarcie zintegrowanego węzła przesiadkowego w BukuZintegrowany węzeł przesiadkowy w Buku został oficjalnie otwarty. Mieszkańcy i goście gminy korzystali z niego już wcześniej, teraz osiągnięta została pełna funkcjonalność i 20 września nastąpiło otwarcie. Z najbardziej na wschód wysuniętego węzła Metropolii do centrum Poznania można dojechać Poznańską Koleją Metropolitalną w niespełna pół godziny.
- Inwestycja była bardzo wyczekiwana przez mieszkańców. Jak bardzo, najzwyczajniej widać po zapełnieniu praktycznie wszystkich miejsc parkingowych oraz po dużej ilości jednośladów i zdecydowanie samego początku, czyli momentu, kiedy mieszkańcy zaczęli korzystać z tej infrastruktury - powiedział Paweł Adam, burmistrz miasta i gminy Buk.
Przedsięwzięcie zainicjowały władze gminy Buk we współpracy z powiatem poznańskim. Projekt stał się po możliwy po uzyskaniu dofinansowania unijnego. Dzięki niemu na terenie Metropolii Poznań i powiatu poznańskiego powstało kilkadziesiąt zintegrowanych węzłów przesiadkowych, a gmina Buk mogła również skorzystać z tej możliwości.
Wyraźnie zmieniły się dwie ulice – Kolejowa oraz Dworcowa, a na ich skrzyżowaniu powstało nowe rondo. Dla mieszkańców zostały oddane do użytku wiaty rowerowe oraz tablice informacyjne, a także umieszczony został monitoring. Węzeł oferuje 134 miejsca parkingowe (w tym 4 dla osób z niepełnosprawnością) oraz co najmniej 64 miejsc parkingowych dla jednośladów. Prace obejmowały również ścieżkę pieszo-rowerową dostępną już od 2020 roku. Z pięciokilometrowego odcinka można korzystać w ciągu drogi powiatowej Buk-Szewce.
Projekt zrealizowany został w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działanie 3.3. „Wsparcie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.3. „Wsparcie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” WRPO na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu partnerskiego powiatu poznańskiego oraz Miasta i Gminy Buk została oszacowana na kwotę 11 632 376 zł, natomiast kwota dofinansowania całości zadania to 9 594 226 zł.

Tagi:
Infrastruktura transportowa, polityka parkingowa, Poznańska Kolej Metropolitalna, ścieżki rowerowe, trasa rowerowa, węzły przesiadkowe
 - 1