Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-07-13

Podpisana umowa przybliżająca do rewitalizacji linii Szamotuły-Międzychód13 lipca 2021 w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisana została umowa dotycząca kolejowego odcinka Międzychód-Szamotuły. Zgodnie z nią firma BBF spółka z o.o. opracuje wstępne studium planistyczno-prognostyczne dla projektu pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód-Szamotuły”. Studium ma być gotowe do listopada 2021. To pierwsza z podpisywanych w jednym tygodniu trzech umów na projekty realizowane w ramach Programu Kolej+ na terenie Wielkopolski.

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski i Maciej Adamczak, prezes firmy BBF Sp. z o. o. podpisali umowę, której przedmiotem jest opracowanie Wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód Szamotuły”. Wartość tej umowy to 1 076 250 zł, a jej przedmiot jest objęty Rządowym Programem Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.
Nabór projektów do Programu odbywa się dwuetapowo. Zakończony etap I obejmował zgłoszenie projektów przez podmioty uprawnione oraz ocenę zgłoszonych projektów i ich kwalifikację do etapu II, której dokonał Organizator naboru - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego zgłosił 5 projektów i wszystkie zostały zakwalifikowane do etapu II. Teraz w terminie do 24 listopada 2021 powstaną dokumenty aplikacyjne, w tym między innymi wstępne studium planistyczno-prognostyczne odrębnie dla każdego ze zgłoszonych projektów. Wstępne studium obejmie przede wszystkim pozyskiwanie danych, zdefiniowanie wariantów infrastruktury, sporządzenie prognoz ruchu dla wariantów infrastruktury, analizę ruchowo-eksploatacyjną, oszacowanie kosztów, wskazanie istotnych kwestii technicznych, wybór preferowanego wariantu oraz ocenę wpływu projektu na uzyskanie/usprawnienie połączenia miasta o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim.
Wszystkie zgłoszone przez Województwo Wielkopolskie projekty będą realizowane w formule partnerskiej. Liderem projektów jest Województwo Wielkopolskie, natomiast Partnerami projektów są przedstawiciele gmin i powiatów położonych na przebiegu budowanych/modernizowanych linii kolejowych oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań – łącznie 41 podmiotów, przy czym Stowarzyszenie Metropolia jest partnerem dla dwóch projektów dot. linii kolejowych na odcinku Śrem-Czempiń oraz Międzychód-Szamotuły. Koszty opracowania WSPP, na postawie podpisanych w marcu i w kwietniu br. porozumień pomiędzy Liderem a Partnerami projektów będą ponoszone: w połowie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w pozostałej części przez Partnerów projektów zgłoszonych do Programu.
Jeszcze w tym tygodniu analogiczne umowy zostaną podpisane na linie nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec oraz nr 369 na odcinku Śrem-Czempiń.

Tagi:
Infrastruktura transportowa, Koleje Wielkopolskie, Poznańska Kolej Metropolitalna, transport publiczny, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 - 1