2021-06-24

Węzeł przesiadkowy w Buku na ukończeniuOd końca lipca 2020 roku trwa budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku w rejonie dworca PKP, zlokalizowanego przy ul. Kolejowej. Termin zakończenia prac przypada na najbliższe tygodnie. Gmina prowadzi ogromną inwestycję, którą realizuje wspólnie z powiatem poznańskim, wykorzystując dofinansowanie z funduszy unijnych.

Zintegrowane węzły przesiadkowe powstają sukcesywnie w całym powiecie poznańskim. Co w praktyce oznacza to dla ich mieszkańców? Bezpieczny dojazd do stacji PKP, nowoczesne ścieżki rowerowe, monitorowane miejsca parkingowe przy stacji kolejowej oraz dostępna infrastruktura towarzysząca. Ale przede wszystkim oszczędność czasu i wygodę w poruszaniu się różnymi środkami lokomocji.
– Na terenie powiatu poznańskiego powstało lub powstanie w sumie kilkanaście węzłów przesiadkowych. Dzięki temu, że jesteśmy członkiem Stowarzyszeniu Metropolia Poznań możemy korzystać ze środków unijnych dedykowanych Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Stowarzyszenie jako instytucja pośrednicząca pozyskuje setki milionów złotych, za które gminy i powiat mogą budować nowoczesne układy komunikacyjne dla mieszkańców. Przy tych inwestycjach powiat jest partnerem, jeśli znajdują się przy nim nasze drogi. Z reguły gmina buduje parking, a my ścieżki pieszo-rowerowe. Czasem przebudowujemy także nawierzchnie dróg, jeśli nie zostanie przekroczony limit 50% wartości parkingu. Jednym z przykładów takiej inwestycji jest węzeł przesiadkowy w Buku – mówi Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański.
Wykonanie tak ogromnej inwestycji w Buku jest możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków UE. Gmina złożyła swój wniosek aplikacyjny w trzecim, ostatnim naborze w ramach działania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na latach 2014-2020. Zrobiła to w ślad za innymi samorządami, które również na swoim terenie zrealizowały tego typu przedsięwzięcia. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działanie 3.3. „Wsparcie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.3. „Wsparcie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” WRPO na lata 2014-2020.
Zgodnie z wnioskiem o dofinasowanie całkowita wartość projektu partnerskiego Powiatu Poznańskiego oraz Miasta i Gminy Buk została oszacowana na kwotę 11.632.376,88 zł, natomiast kwota dofinansowania całości zadania wynosi 9.594.226,35 zł.
Zasadniczy zakres projektu obejmuje budowę przez gminę Buk węzła przesiadkowego w rejonie ul. Kolejowej oraz realizację przez Powiat Poznański ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Buk-Szewce.

za: www.buk.gmina.pl

Tagi:
Poznańska Kolej Metropolitalna, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6