Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-06-21

Szkoła zawodowa w Szamotułach będzie nowocześniejszaDzięki ponad 5 mln zł dofinansowania ze środków UE, uda się przebudować i wyposażyć pracownię kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach.

Marszałek Marek Woźniak podpisał umowę ze starostą szamotulskim Beatą Hanyżak o dofinansowanie unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) dotyczącą przebudowy i wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach.
– Ten rodzaj interwencji jest przez nas szczególnie preferowany, jeśli chodzi o niezwykle ważną rzecz, jaką jest kształcenie zawodowe młodzieży do wszystkich wyzwań rynku pracy. Dziś przedsiębiorcy są bardzo wymagający jeśli chodzi o kadry. Dlatego absolwenci powinni być przygotowani do kontaktu z urządzeniami, które są faktycznie wykorzystywane w przedsiębiorstwach. Nie jest to łatwe, bo bazy szkolne odstają od wymagań rynku pracy. Dlatego te projekty mają zmierzać do wyposażenia pracowni w urządzenia, które obecnie wykorzystują przedsiębiorstwa – tłumaczył Marek Woźniak.
Marszałek podkreślił, że inwestowanie w szkolnictwo zawodowe i pozyskiwanie dla niego kolejnych środków jest jednym z priorytetów Zarządu Województwa. – Gospodarka nam przyspiesza i razem musimy temu sprostać – podsumował.
Całkowita wartość projektu wynosi ponad 6,3 mln złotych. Zarząd województwa wielkopolskiego, będący Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+, przeznaczy na jego realizację ponad 5 mln zł.
Dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu Powiat Szamotulski zrealizuje projekt, którego przedmiotem jest przebudowa (wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych) oraz wyposażenie części istniejącego budynku Zespołu Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach. Celem przebudowy i wyposażenia jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej, zaproponowanie oferty edukacyjnej na najwyższym poziomie, a także zwiększenie dostępu do dobrej jakości edukacji szkolnej, szczególnie przez podnoszenie kompetencji i umiejętności niezbędnych do poruszania się po rynku pracy. Przebudowa ma zakończyć się jesienią 2022 r.
– To jedno z większych dofinasowań, jakie uzyskał do tej pory powiat szamotulski. Pozwoli nam to na zrealizowanie zadania szybko i sprawnie. W przyszłym roku spotkamy się już w innej rzeczywistości – mówiła Beata Hanyżak, starosta szamotulski.
Dzięki dofinansowaniu w szamotulskiej szkole uda się także stworzyć nowe kierunki nauczania (m.in. technik-elektryk), dodatkowo powstania oferta dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Na zdjęciu: marszałek Marek Woźniak, starosta szamotulski Beata Hanyżak, członek zarządu powiatu szamotulskiego Maciej Trąbczyński oraz poseł Jakub Rutnicki

FOT. ARCHIWUM UMWW W POZNANIU


Tagi:
Edukacja, Szamotuły
 - 1