2021-06-07

Przedterminowe wybory wójta Dopiewa13 czerwca odbędą się przedterminowe wybory wójta gminy Dopiewo. Główny Inspektor Sanitarny, w związku z trwającą epidemią SARS-CoV-2, przekazał wytyczne dla obywateli, które mają na celu realizację wyborów w sposób bezpieczny, zmniejszający do minimum ryzyko zakażenia uczestników koronawirusem.

Każdy obywatel przebywając na terenie lokalu wyborczego, przez cały czas pobytu w lokalu, musi mieć osłonięte maseczką usta i nos. Osoba wchodząca na teren lokalu wyborczego powinna zdezynfekować ręce lub mieć ze sobą i założyć czyste rękawiczki jednorazowe, które przy wyjściu z lokalu powinien wyrzucić do najbliższego kosza.
Zarówno przed lokalem jak i wewnątrz lokalu należy zachowywać dystans wynoszący min. 1,5 m między osobami.
Głosować należy tylko w wyznaczonych miejscach lokalu.
Zaleca się okazywanie dowodu osobistego bez przekazywania dokumentu członkowi komisji.
Dozwala się krótkotrwałe uchylenie maseczki podczas identyfikacji przy wydawaniu karty do głosowania.
Obwodowe Komisje Wyborcze będą pracowały w godzinach 7.00 – 21.00.


Tagi:
Dopiewo
 - 1