2021-05-31

120 tys. zł od miasta Poznania dla artystycznych talentówStypendia dla młodych twórców przyznawane są w Poznaniu już od 30 lat - otrzymało je
w sumie 263 laureatek i laureatów. Komu przypadły w tym roku?


Rada Miasta Poznania ustanowiła stypendia dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego w 1991 roku. 30 lat temu otrzymali je między innymi przyszły rektor Uniwersytetu Artystycznego Marcin Berdyszak, wybitny reżyser teatralny i twórca Teatru Biuro Podróży Paweł Szkotak oraz Marcin Sompoliński, twórca unikatowego projektu edukacji muzycznej Speaking Concerts. Wśród wyróżnionych przez ostatnie 30 lat są nie tylko artyści, ale też animatorzy kultury, którzy dziś współtworzą aktywnie kulturalny wizerunek miasta, na przykład jako dyrektorzy instytucji kultury, jak w przypadku Przemysława Kieliszewskiego (Teatr Muzyczny) czy Marka Wasilewskiego (Galeria Miejska Arsenał).
Z 263 laureatek i laureatów największą grupę stanowią reprezentanci sztuk wizualnych (w tym filmu) – aż 99 osób. Muzyką parało się 83 wyróżnionych, teatrem – 35 osób, literaturą - 17, tańcem – 11, a architekturą – 8 osób.
Ceremonia ogłoszenia tegorocznego werdyktu Kapituły Nagrody Artystycznej i wręczenia okolicznościowych dyplomów odbyła się w czwartek, 27 maja – po raz pierwszy
w plenerowej przestrzeni Wolnego Dziedzińca Urzędu Miasta Poznania.
Stypendia za rok 2021 otrzymali:
• Łukasz Byrdy – w dziedzinie muzyki – za wybitne osiągnięcia, rozsławiające poznańską pianistykę w kraju i za granicą,
• Bartosz Choryan – w dziedzinie sztuk wizualnych – za całokształt dorobku twórczego związanego z projektowaniem graficznym, ze szczególnym uwzględnieniem plakatów o tematyce społecznej,
• Hubert Karmiński – w dziedzinie muzyki i animacji kultury – za działalność twórczą
i animacyjną, owocującą tworzeniem miejsc, wydarzeń i akcji integrujących środowisko muzyczne Poznania,
• Alisa Makarenko – w dziedzinie tańca – za znaczące osiągnięcia w dziedzinie tańca
i choreografii oraz twórczy wkład w liczne realizacje teatralne,
• Stanisław Pawlak – w dziedzinie muzyki – za poszukiwania w dziedzinie muzyki realizowanej zarówno samoistnie, jak i na potrzeby spektakli teatralnych i filmów,
• Katarzyna Półrolniczak - w dziedzinie muzyki – za talent, pracowitość i determinację, z jaką prezentuje swą twórczość w trudnym dla muzyków roku pandemii,
• Marcin Ratajczyk – w dziedzinie filmu – za eksperymenty filmowe i teatralne, których bohaterami są przedstawiciele młodej generacji w dobie przemian technologicznych, społecznych, politycznych i obyczajowych,
• Izabela Sitarska - w dziedzinie sztuk wizualnych i animacji kultury – za szeroką, interdyscyplinarną działalność artystyczną, edukacyjną i animacyjną, owocującą znaczącym udziałem w poznańskich inicjatywach kulturalnych,
• Zofia Tomczyk – w dziedzinie tańca – za dojrzałą działalność artystyczną, kuratorską
i edukacyjną w dziedzinie tańca, choreografii i muzyki eksperymentalnej,
• Stanisław Aleksandrowicz – za indywidualną drogę twórczą, łączącą doświadczenia instrumentalisty, kompozytora i kreatora wydarzeń muzycznych.
Każda z osób uhonorowanych stypendium w tym roku otrzyma po 12 tys. zł brutto.

FOT. ARCHIWUM UMP


Tagi:
Kultura, Poznań
 - 1