Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-04-27

Złap deszcz – gminna dotacja do zbiorników na deszczówkę w SkokachOd 4 maja br. (wtorek) od godziny 7.30 rusza nabór wniosków o dofinansowanie zakupu naziemnych zbiorników do gromadzenia wód opadowych w miejscu ich powstawania. Program skierowany jest do mieszkańców gminy Skoki, a środki na dofinansowanie będą pochodzić z budżetu gminy.

Wnioskodawca może uzyskać dotację z budżetu gminy w wysokości 600 zł brutto, jednak nie więcej niż 100% wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów związanych z zakupem zbiornika do gromadzenia wód opadowych.
Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest użycie wyłącznie fabrycznie nowych zbiorników o minimalnej pojemności 200 litrów, zakupionych po dacie zawarcia umowy z gminą.
Dotacja nie będzie udzielana dla inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła (np. z programu „Moja Woda”.
Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na przedsięwzięcie realizowane dla danej nieruchomości, a inwestycja może być dokonana tylko za zgodą wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
O kolejności udzielania dotacji decydować będzie data wpływu wniosków, które będą rozpatrywane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, określonych w budżecie gminy.


Tagi:
Ochrona środowiska, Skoki
 - 1