2021-04-26

Warta w Czerwonaku posprzątanaAż 12 sztabów z gminy Czerwonak wzięło udział w sobotę – 24 kwietnia, w akcji Sprzątania Brzegów Warty. To już siódma edycja największego w Europie przedsięwzięcia oczyszczania środowiska wodnego, organizowanego przez Fundację „Ratuj Ryby”.

Warta liczy ponad 800 km długości i co roku w wyniku tej akcji zbieranych jest kilkadziesiąt ton śmieci, zagrażających zdrowiu ryb, środowisku i naszemu.
Urząd Gminy Czerwonak wystawił swój kilkuosobowy sztab na czele z wójtem Marcinem Wojtkowiakiem, a także wsparł wszystkie gminne sztaby, wyposażając je w worki na śmieci i jednorazowe rękawiczki. CRKF AKWEN wspomógł akcję nie tylko wystawiając sztab, ale także udostępniając quada, z pomocą którego udało się przewieźć ciężkie odpady.
W tym roku podczas akcji upamiętniono minutą ciszy oraz ekologicznymi – namalowanymi przez dzieci – zapalonymi świecami śp. Aleksandra Dobę, podróżnika i kajakarza, który jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent, wyłącznie dzięki sile mięśni.
Długość linii brzegowej Warty, na jej całym czerwonackim odcinku wynosi 15 km. Brzegi rzeki uprzątały sztaby:
Hufiec ZHP z Czerwonaka,
Straż Ligi Ochrony Przyrody,
CRKF Akwen,
GOK Sokół,
Urząd Gminy Czerwonak,
Stowarzyszenie Ogrodowe Papiernia,
Osiedle Przylesie,
PZW Energetyk,
Złoty Hak,
Sołectwo Owińska,
Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak,
Sołectwo Promnice.
Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym osobom, które wzięły udział w akcji i już zapraszają do uczestnictwa za rok.

FOT. T. SZWAJKOWSKITagi:
Czerwonak, Estetyka przestrzeni, Ochrona środowiska
 - 1
 - 2