Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-02-15

Pozbywamy się azbestuOd 12 lutego br. w urzędach gmin powiatu poznańskiego właściwych dla położenia danej nieruchomości można składać wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Do wniosku obowiązkowo należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości. Szczegółowe informacje dotyczące ogólnych zasad zawarte są w załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 1976/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku.
Powiat poznański pokrywa 100 proc. kosztów związanych z likwidacją wyrobów azbestowych (demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie). W przypadku wnioskodawców zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi – obowiązkowo należy wypełnić oświadczenie oraz formularz informacyjny. Starostwo Powiatowe w Poznaniu przypomina wnioskodawcom o obowiązku złożenia do Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej Starostwa, przed realizacją, zgłoszenia prac związanych z demontażem azbestu.
Termin składania wniosków do urzędów gmin mija 30 lipca 2021 r. Więcej informacji oraz wszystkie wymagane dokumenty są dostępne TUTAJ.


Tagi:
Ochrona środowiska, Powiat poznański
 - 1