2021-02-15

Nagrody dla ludzi kulturyZarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2020.

O nagrodę mogą się ubiegać twórcy, artyści, organizatorzy, promotorzy i popularyzatorzy kultury. Laureatami mogą być także pracownicy instytucji kultury, nauczyciele szkół artystycznych oraz różne organizacje prowadzące działalność kulturalną. Wyróżnienia są przyznawane nie tylko za wieloletnią działalność, ale także za szczególne osiągnięcia.
– Zależy nam na tym, aby kultura kwitła w powiecie poznańskim. Dlatego też, od wielu już lat wspieramy i nagradzamy ludzi z talentem, którzy zarażają swoja pasją innych, a przy tym promują powiat poznański. Zdajemy sobie przy tym sprawę, że kultura z natury rzeczy nie jest wymierna i często wymyka się jednoznacznym ocenom – mówi wicestarosta poznański Tomasz Łubiński.
W ubiegłym roku nagrodę pierwszego stopnia otrzymał Zespół Kameralny Amici Canti, który powstał w 1996 roku z inicjatywy dyrygenta, Leszka Górki. Zespół działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Buku i tworzy go grupa amatorów i pasjonatów sztuki wokalnej. Nagroda drugiego stopnia poprzedniej edycji konkursu trafiła do Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Chludowo, a trzeciego do Mateusza MJ Sibilskiego, dyrygenta i kierownika artystycznego Orkiestry Uniwersyteckiej działającej przy Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Nagroda Powiatu Poznańskiego jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym w ramach środków pieniężnych z budżetu powiatu poznańskiego. Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2021 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań). Ogłoszenie, wniosek oraz regulamin konkursu można znaleźć TUTAJ.

Na fotografii zdobywca nawyższego wyróżnienia w ubiegłym roku - zespół Amici Canti z Buku.


Tagi:
Kultura, Powiat poznański
 - 1