Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-01-21

Tymczasowy wójt DopiewaZbyszko Górny został wyznaczony przez premiera do pełnienia funkcji wójta gminy Dopiewo. Będzie pracował na tym stanowisku od 20 stycznia 2021 r. do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego przez mieszkańców wójta. Z wnioskiem o jego wyznaczenie wystąpił wojewoda wielkopolski.

Uzasadnieniem powołania osoby pełniącej obowiązki wójta w gminie jest wygaśnięcie mandatu wójta w trakcie kadencji, np. w związku ze śmiercią włodarza. Adrian Napierała, wójt gminy Dopiewo, zmarł 9 grudnia 2020 r., natomiast wygaśnięcie jego mandatu stwierdził 21 grudnia Komisarz Wyborczy I w Poznaniu. Przedterminowe wybory zostały wyznaczone przez Premiera na 7 marca 2021 r.
Zbyszko Górny był radnym w Radzie Miasta Poznania w latach 2014 – 2018 (wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej) i przewodniczącym Rady Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo w Poznaniu w latach 2006 – 2015. Zawodowo zajmuje się logistyką. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej – mgr inż. automatyki i metrologii elektrycznej. Ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym (projektowanie systemów logistycznych, pedagogika) oraz Szkołę Podchorążych Rezerwy w Chorzowie.
 - 1