Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-01-21

„Złote Kłosy” nagrodzoneZespół folklorystyczny „Złote Kłosy” z Buku uhonorowany został nagrodą Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Kwota 15 tysięcy złotych zasiliła budżet zespołu, co z pewnością będzie miało wpływ na jego jeszcze bogatszy program artystyczny.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody, wystąpił burmistrz Miasta i Gminy Buk, Paweł Adam, a pretekstem do ubiegania się o wyróżnienie, był obchodzony w 2020 roku jubileusz 50-lecia działalności artystycznej „Złotych Kłosów”.
Proces weryfikacyjny, szczególnie na ostatnim etapie, intensywnie wspierali były minister rolnictwa i poseł Stanisław Kalemba, od lat zaangażowany w życie ziemi bukowskiej oraz Agnieszka Skałecka, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku, pod skrzydłami którego działają „Złote Kłosy”.
Zespół folklorystyczny „Złote Kłosy” powstał w 1967 roku z inicjatywy mieszkańca Dobieżyna (gm. Buk), a jednocześnie miłośnika muzyki i tańca, Stanisława Króliczaka. Początkowo należała do niego młodzież zrzeszona w środowiskowym kole Związku Młodzieży Wiejskiej. Z biegiem lat zespół rozwijał się, a repertuar – przekazywany tradycyjnie przez mieszkańców wsi zarówno poprzez piosenki, jak i tańce – związany jest ściśle z tradycją ludową ziemi bukowskiej. Od 1981 r. zespół działa pod patronatem i jest finansowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Buku. Jego opiekunem i instruktorem od początku jest Stanisław Króliczak.

FOT. ARCHIWUM MGOK W BUKU
 - 1