Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-01-19

Powiat nadal będzie dofinansowywać wymianę piecówPowiat poznański także w 2021 roku zamierza dofinansować likwidację pieców opalanych węglem i innym paliwem stałym oraz zamianę ich na proekologiczne systemy ogrzewania.

Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji i dotyczy zamiany na terenie powiatu poznańskiego kotła opalanego paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne.
Wysokość dotacji może wynieść 80 proc. zgłoszonych we wniosku kosztów kwalifikowanych (netto), jednakże nie więcej niż 7 tys. zł na lokal (w przypadku wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej – 14 tys. zł).
Wnioski można składać w dniach od 8 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, w godzinach pracy urzędu lub korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Więcej informacji oraz wszelkie wymagane dokumenty są dostępne TUTAJ.
 - 1