2021-01-12

Nowe autobusy w KleszczewieProjekt pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” w części obejmującej zakup 9 autobusów marki Solaris Urbino-12 został zrealizowany w 100 procentach. Wczoraj do Kleszczewa dotarł ostatni autobus.

Koszt zakupu autobusów wyniósł prawie 9,5 mln zł, z czego blisko 8 milionów stanowiło dofinansowanie ze środków UE.
Wcześniej oddano do użytku wybudowane w ramach projektu zintegrowane węzły przesiadkowe w Kleszczewie i Tulcach. W trakcie realizacji są ostatnie, wpisane do projektu, inwestycje – przebudowa ulicy Sportowej w Kleszczewie oraz modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji gminy Kleszczewo.
Projektu „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” jest dofinansowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 27 988 875,07 zł, natomiast kwota dofinansowania to 20 207 320,60 zł.

Na fotografii: Solaris Urbino-10,5 na tle węzła przesiadkowego w Kleszczewie.
FOT. ARCHIWUM UG KLESZCZEWO


Tagi:
Kleszczewo, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1
 - 2
 - 3