2020-10-19

Kleszczewo otrzymało dofinansowanie na rewitalizację gminnych terenówMarszałek Marek Woźniak podpisał z wójtem gminy Kleszczewo Bogdanem Kemnitzem umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) inwestycji związanych z rewitalizacją przestrzeni na terenie miejscowości Komorniki i Nagradowice.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie unijne w wysokości ponad 4 mln zł gminie Kleszczewo na projekt pn. „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice”. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Pomagam" oraz z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną ”EMA”.
– To bardzo ciekawy projekt, który z pewnością zmieni jakość życia mieszkańców gminy Kleszczewo. Taki właśnie cel przyświeca projektom rewitalizacyjnym w regionie, które dofinansowujemy w ramach konkursu unijnego „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”. Niektóre z nich są jeszcze w trakcie realizacji, inne są już zakończone i niewątpliwie przyniosą dobre rezultaty – powiedział Marszałek Woźniak.
Inwestycje, które zaplanowano w ramach projektu wpisują się w zakres działań ujętych w Programie Rewitalizacji dla gminy Kleszczewo. – Będzie to między innymi modernizacja świetlicy wiejskiej w Komornikach, budowa świetlicy wiejskiej w Nagradowicach, rekultywacja stawu w Komornikach i zagospodarowanie jego najbliższego otoczenia oraz rewitalizacja parku w Komornikach – wyjaśnił wójt Kemnitz. – Bardzo liczę na to, że inwestycje te szczęśliwie sfinalizujemy i będą one dobrze służyć mieszkańcom naszej gminy.

Na fotografii (od lewej) wójt Kleszczewa Bogdan Kemnitz i marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

FOT. ARCHIWUM UMWW W POZNANIU


Tagi:
Kleszczewo
 - 1