2020-10-05

Dofinansowanie do modernizacji Domu Włodarza w LuboniuZarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał 1,6 mln zł dofinansowania z WRPO 2014+ na projekt o wartości 2,5 mln zł pn. „Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury”.

Inwestycja obejmuje adaptację budynku na cele działalności kulturalnej oraz aktywności społecznej, a także związane z tym koszty zakupu sprzętu i wyposażenia pomieszczeń.
Umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) podpisali dzisiaj: Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Małgorzata Machalska, Burmistrz Lubonia. – Konkurs na dofinansowanie inwestycji w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu jest obiektem naszej szczególnej troski. Mam nadzieję, że dzięki środkom unijnym, które zabezpieczyliśmy na to przedsięwzięcie, uda się tu stworzyć ważną dla mieszkańców miasta przestrzeń kulturalną i społeczną – powiedział Marszałek.
Burmistrz Małgorzata Machalska przypomniała, że Dom Włodarza to obiekt o wartości historycznej. To budynek dawnego folwarku żabikowskiego, którego ideą było propagowanie rozwoju rolnictwa. Co ciekawe, to tutaj swoje początki ma historia poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego.

Na zdjęciu: Marszałek Marek Woźniak z Burmistrz Małgorzatą Machalską


Tagi:
Kultura, Luboń
 - 1