2020-09-07

Gmina Kleszczewo kupi uczniom biletyOd 1 października uczniowie szkół podstawowych, których siedziba znajduje się na terenie Poznania lub gmin objętych porozumieniami międzygminnymi stracą możliwość bezpłatnych przejazdów, natomiast będą mogli korzystać z rocznego biletu specjalnego. Będzie on obowiązywał od 1 października do 30 września 2021 roku na strefę A+B+C+D w cenie 60 zł (5 zł na miesiąc). Uczniowie z Kleszczewa nadal za przejazdy nie będą płacić..

Ponieważ już od wielu lat uczniowie gminy Kleszczewo korzystali z bezpłatnych przejazdów, gmina zamierza powrócić do wykupywania biletów uczniom, zamieszkałym na terenie gminy, których rodzice bądź prawni opiekunowie rozliczają swój PIT na terenie gminy Kleszczewo. Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla w/w dzieci umożliwi im również korzystanie z zajęć kulturalnych, sportowych i pozalekcyjnych oferowanych przez gminę.
Wszyscy uczniowie, którzy chcą mieć zapewniony bezpłatny transport na terenie gminy w roku szkolnym 2020/2021, są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu szkoły (ZS Tulce, ZS Kleszczewo, SP Zimin, SP BONUM FUTURUM) do dnia 11.09.2020:
- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego posiadacza karty PEKA o rozliczeniu podatku od osób fizycznych na rzecz gminy Kleszczewo (kliknij TUTAJ)
- kartę PEKA,
- ważną legitymację szkolną – z aktualną pieczątką szkoły


Tagi:
Kleszczewo, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1