2020-09-07

W Buku powstanie dom dziennej opieki medycznejMiasto i Gmina Buk zostało najemcą nieruchomości zabudowanej w Buku przy ul. Przykop nr 4 o pow. 515,65 m2. Podpisana z właścicielem umowa najmu zawarta została na 10 lat.

Umowa daje możliwość rozpoczęcie realizacji projektu pt. „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych na terenie zachodniej części powiatu poznańskiego dla niesamodzielnych osób starszych” w ramach WRPO 2014-2020.
W ramach projektu powstanie Dom Dziennej Opieki Medycznej dla seniorów z gminy Buk oraz gmin ościennych. Seniorzy po długotrwałym leczeniu lub innych problemach zdrowotnych zostaną objęci opieką rehabilitacyjną i usprawniającą. Opieka będzie świadczona 8 godzin dziennie, pięć dni w tygodniu. Osoby niesamodzielne będą miały zapewnione posiłki, opiekę medyczną, rehabilitację, bezpłatny dojazd.
Miasto i Gmina Buk pełni w projekcie rolę Partnera Projektu będąc odpowiedzialnym za udostępnienie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Domu Opieki Medycznej. Głównym realizatorem projektu jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” z siedzibą w Poznaniu. W oparciu o zawartą z przedstawicielami Stowarzyszenia umowę użyczenia Miasto i Gmina Buk od dnia 2 września będzie przez okres 5 lat użyczać część budynku celem realizacji projektu.
Umowy dotyczące projektu podpisali 1 września: burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam, Aleksandra Szajek – skarbnik Miasta i Gminy Buk, Maciej Sobolewski - właściciel nieruchomości, wiceprezes Zarządu dr n. med. Anna Jarzewska-Sawińska, skarbnikiem Alicją Tuszyńską reprezentujących Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” w Poznaniu.

za: www.buk.gmina.pl

FOT. ARCHIWUM MiG BUK

Tagi:
Buk, Seniorzy
 - 1
 - 2
 - 3