Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-09-01

Gospodarka odpadami – od dzisiaj ważne zmianyOd 1 września 2020 wchodzi w życie obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych. W przypadku braku selektywnej zbiórki śmieci lub nieprawidłowego jej stosowania dla wszystkich mieszkańców wspólnoty zostanie naliczona dodatkowa opłata.

Od 1 września na terenie gmin należących do Związku Międzygminnego GOAP (Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Poznań, Swarzędz) zaczęły obowiązywać nowe zasady postępowania z odpadami. Jest to konsekwencja zmian, które w ubiegłym roku zostały uchwalone przez Sejm (tj. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Pierwsza i podstawowa zmiana wiąże się z faktem, że wszyscy, bez wyjątku będą zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w podziale na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady. Pozostałe odpady, które nie stanowią odpadów niebezpiecznych powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Dotyczy to zarówno nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej. Szczególnie w tym ostatnim obszarze należy zadbać o skrupulatność w prowadzeniu segregacji, gdyż niewłaściwe postępowanie z odpadami nawet przez jedną osobę, może rodzić konsekwencje dla pozostałych mieszkańców bloku w postaci podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami.
Kolejna zmiana dotyczy nieruchomości niezamieszkałych. Zgodnie z ustawą, nieruchomości niezamieszkane to takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – np. placówki oświatowe, kulturalne, medyczne, sklepy, Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD).
Nowe przepisy dają właścicielowi nieruchomości niezamieszkanej możliwość wyboru, czy jego nieruchomość znajdzie się w zorganizowanym przez ZM GOAP systemie gospodarki odpadami, czy też poza nim. Podjęcie decyzji w tym zakresie będzie determinowało dalsze kroki, jednak prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i wyposażenie w odpowiednie pojemniki – to obowiązki, które muszą spełnić właściciele nieruchomości niezamieszkanych niezależnie od tego, jakiego dokonają wyboru.


Tagi:
Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Ochrona środowiska, Pobiedziska, Poznań, Swarzędz
 - 1