Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-08-31

Dotacja na eko-doposażenie szkół w DopiewieUrząd Gminy Dopiewo pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup eko-pomocy dla szkół podstawowych. Zakupione zostanie 8 stacji pogodowych oraz 12 zestawów do nauki oszczędzania energii. Koszt urządzeń wyniesie około 84,5 tys. zł. 70 proc. tej kwoty stanowić będzie dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu.

Pogodowa pomoc dydaktyczna umożliwi uczniom rozpoznawanie, opisywanie i mierzenie zjawisk pogodowych takich jak: zachmurzenie, kierunek i siłę wiatru, wielkość opadów atmosferycznych. Nauczy także rozpoznawania i odczytywania różnorodnych symboli pogodowych.
Z kolei doświadczenia przeprowadzane za pomocą zestawów do nauki oszczędzania energii zapoznają uczniów z problematyką zużycia energii, zmian klimatu, a także zagadnieniami dotyczącymi oszczędzania energii.
Głównym celem projektu jest uatrakcyjnienie oraz polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych w szkołach podstawowych, wspomaganie przeprowadzania obserwacji, doświadczeń i kształtowania umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej oraz wypracowanie prawidłowych postaw w zakresie właściwego wykorzystania zasobów przyrody.
Wyposażenie zostanie kupione w ramach projektu Doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych w Gminie Dopiewo.
Całkowity koszt realizacji zadnia szacowany jest na 84 536 zł brutto. Dofinansowanie wynosi 59 175,20 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: listopad 2020 r.

Za: www.dopiewo.pl
FOT. ARCHIWUM UG DOPIEWO


Tagi:
Dopiewo, Ochrona środowiska
 - 1