2020-07-14

Tunel na Grunwaldzkiej o krok bliżejPoznańskie Inwestycje miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie prac związanych z budową węzła przesiadkowego przy Grunwaldzkiej, razem z przejazdem pod torami kolejowymi. Na tunel długo czekają zarówno mieszkańcy gminy Komorniki, jak i poznaniacy.

Na granicy Poznania i Plewisk powstanie węzeł przesiadkowy z bezkolizyjnym przejazdem pod torami kolejowymi. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie wszczęła procedurę przetargową, która wyłoni wykonawcę zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka. Ul. Grunwaldzką przecina mocno obciążona linia kolejowa E20 łącząca Warszawę z Berlinem, dlatego przejazd przez tory jest bardzo często zamykany.
Budowa zintegrowanego węzła transportowego jest możliwa dzięki współpracy Miasta Poznań z władzami Powiatu Poznańskiego oraz Gminy Komorniki. W październiku 2019 r. wszystkie trzy strony zawarły porozumienie o partnerstwie na rzecz realizacji inwestycji. Poznań pełni rolę partnera wiodącego w staraniach o dofinansowanie unijne – przyznane pod koniec 2019 r. wsparcie to ponad 66 mln zł. Pozostałe koszty zostaną pokryte przez miasto, powiat i gminę zgodnie z ustalonym udziałem procentowym. Powiat Poznański powierzył miastu przebudowę dróg powiatowych w ramach tej inwestycji, a Gmina Komorniki – budowę infrastruktury parkingowej na jej terenie.
Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca poprowadzi inwestycję w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zajmie się więc realizacją prac projektowych polegających m.in. na sporządzeniu projektu budowlanego, wykonawczego, kosztorysu, a także pozyskaniem decyzji, zezwoleń itp., w tym pozwolenia na użytkowanie.
Inwestycja obejmuje budowę lub rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, jak drogi, ścieżki rowerowe, chodniki, zjazdy, zatoki i przystanki autobusowe, miejsca postojowe oraz parking wraz z układem dróg dojazdowych. Pasażerowie komunikacji publicznej będą mogli czekać na swój autobus czy pociąg w nowej poczekalni albo pod wiatami peronowymi. Piesi i rowerzyści zyskają także nową kładkę w rejonie wiaduktu, która powstanie nad ul. Grunwaldzką. W planach jest także budowa windy oraz schodów.
W ramach zadania planuje się przebudowę elementów infrastruktury technicznej, jak kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznych i kanału technologicznego. Uzupełnieniem inwestycji będzie nowe zagospodarowanie terenu zielenią i małą architekturą (ławkami, koszami na śmieci).
Wybrany wykonawca będzie miał maksymalnie rok na opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem kompletu decyzji budowlanych. Inwestycja będzie mogła się rozpocząć w przyszłym roku, natomiast zakończenie robót planowane jest na 2023 r.
Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska – Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

FOT. WIZUALIZACJE KOMPUTEROWETagi:
Infrastruktura transportowa, Komorniki, Powiat poznański, Poznań, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1
 - 2
 - 3