Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-07-13

Znikną betony z brzegu WartyPodpisano umowę z wykonawcą modernizacji betonowych brzegów Warty. Inwestycja obejmie odcinek między mostem Przemysła I, a rozwidleniem Warty i Cybiny po obu stronach brzegu rzeki. Budowa zakończy się do grudnia 2021 roku. Jej koszt wyniesie 30,3 mln zł.

Dotychczasowe umocnienia rzeki zostaną poddane gruntownej rewaloryzacji. Elementy betonowe zastąpią materiały ekologiczne. Remont czeka też infrastrukturę brzegową: tarasy, schody, slipy. Wszystko to pozwoli zabezpieczyć brzegi Warty przed erozją. Zmiany wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo, ekosystem i atrakcyjność terenów nad Wartą.
– Mieszkańcy Poznania chętnie spędzają czas nad rzeką. W ostatnich latach na terenach nadwarciańskich realizowany był szereg inwestycji, powstała m.in. przystań jachtowa w Starym Porcie, rozbudowywana jest Wartostrada. Cały czas przybywa miejsc do rekreacji. Latem poznaniacy i turyści mogą wypocząć na plażach miejskich, przepłynąć się tramwajem wodnym, wypożyczyć łódź motorową i kajaki. Do wyboru mają też wiele wydarzeń kulturalnych. Dzięki rozbudowie monitoringu miejskiego i montażowi oświetlenia nad Wartą jest coraz bezpieczniej. Rewaloryzacja brzegów Warty to kolejny krok – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.
Prace zaplanowano na odcinku śródmiejskim – od mostu Przemysła I do rozwidlenia rzeki Warty z Cybińskim Kanałem Ulgi (za mostem św. Rocha). To fragment o długości 2,5 km (po obu stronach rzeki będzie to łącznie 5 km). – W obecnej chwili, w czasie kiedy już trzeci rok z rzędu zmagamy się z suszą, będącą efektem niewielkich opadów oraz wysokiego parowania, Wody Polskie podejmują kroki, które zmierzają do retencjonowania już i tak uszczuplonych zasobów wodnych praktycznie w każdym możliwym miejscu, które daje ku temu możliwość. Ta inwestycja z pewnością wpisuje się w takie działania – wyjaśnia Bogumił Nowak, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.
Planowana modernizacja ubezpieczeń brzegowych zakłada eliminację płyt betonowych i zastosowanie w zamian przepuszczalnych umocnień w postaci koszy i materacy gabionowych wypełnionych kamieniem naturalnym i humusem, które następnie zostaną pokryte zielenią. Pozwoli to na rozszczelnienie powierzchni skarp przyczyniając się do zwiększenia retencji gruntowej oraz odpływu powierzchniowego na rzecz gruntowego. – Materiały proekologiczne sprawią, że woda będzie poddawana naturalnej filtracji. Przyjęte rozwiązania zabezpieczą brzegi rzeki przed erozją, która stwarza zagrożenie dla przyległej infrastruktury i pogarsza warunki przepływu wód wezbraniowych - tłumaczy Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.
Roboty zaczną się w połowie sierpnia 2020 roku od brzegu po stronie Rataj i będą podzielone na etapy. Łącznie będzie ich sześć – po trzy etapy na każdy brzeg. W pierwszej kolejności prace rozpoczną się od terenu przy moście Przemysła I, na odcinku między 243+500 a 244+155 kilometrem biegu Warty. Dzięki temu w okresie wakacyjnym nie będą wykonywane prace przy miejscach odwiedzanych przez mieszkańców.
Obecne umocnienia rzeki zostały wykonane pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Dziś są w fatalnym stanie. Występują spękania, wykruszenia i liczne załamania. Nie tylko zagrażają bezpieczeństwu wypoczywających nad rzeką i utrudniają uprawianie sportów wodnych, ale też wpływają niekorzystnie na ekosystem.
W przetargu na roboty budowlane złożono osiem ofert. Najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FRANSŁAW z Grodziska Wielkopolskiego.
Projekt realizowany jest w formule partnerstwie przez Miasto Poznań z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu, w ramach WPO na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.2. Mała retencja.
Całkowita wartość projektu to 30,3 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło około 85 procent – prawie 26 mln zł. Pozostała część to wkład własny RZGW w Poznaniu (Wód Polskich) i Miasta.


Tagi:
Estetyka przestrzeni, Ochrona środowiska, Poznań
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5