2020-07-06

Będzie nowy most w RogalinkuW Rogalinku, gmina Mosina, zostanie wybudowany pięcioprzęsłowy most o długości ponad 315 metrów, o najwyższej klasie nośności „A” (obciążenia taborem samochodowym 50 ton), jezdnię o szerokości 7 m i długości blisko 800 metrów, dwa ciągi pieszo-rowerowe i kanalizację deszczową.

Zakres robót zakłada również przebudowę sieci telekomunikacyjnych oraz sieci gazowej. Wszystkie prace budowlane zostaną zakończone do 30 października 2022 roku – 850 dni od dnia podpisania umowy. Jednak podróżujący drogą wojewódzką nr 431 trasę między Mosiną i Kórnikiem będą mogli przejechać nowym mostem przez Wartę pół roku wcześniej – w kwietniu 2022 roku.
3 lipca 2020 r. wykonawcy (firma Skanska SA) został przekazany plac budowy. Inwestycja rozpocznie się na wysokości ulicy Niwka Stara (okolice oczyszczalni ścieków), a jej koniec został wyznaczony na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 431 z ulicami Północną i Wodną, które również zostaną przebudowane.
– To jedna z najważniejszych inwestycji, jakie będziemy realizowali – jej wartość wynosi ponad 63 miliony złotych – powiedział Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, kiedy Piotr Subczak, pełnomocnik firmy Skanska S.A. oraz Paweł Katarzyński, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przystępowali w Urzędzie Marszałkowskim do podpisywania umowy na budowę mostu przez Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w Rogalinku.
– Oczekiwania związane z tą inwestycją są rzeczywiście duże, gdyż to newralgiczna trasa, na dodatek w pobliżu Poznania, o dużym natężeniu ruchu. A ponieważ to bardzo ważny most, to i pieniądze są duże. Cieszę się, że jestem świadkiem podpisania tej umowy – dodał Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.
Dofinansowanie do inwestycji wynosi blisko 52 mln złotych, które pochodzą Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, pozostającego w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego, będącego Instytucją Zarządzającą programu.
– Rozwój sieci drogowej powinien być wynikiem myślenia strategicznego, długofalowego. Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego charakteryzują się właśnie takim myśleniem. Mamy nadzieję, że most w Rogalinku będzie pierwszym, ważnym elementem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 w gminach Kórnik, Puszczykowo i Mosina – podkreśla Paweł Katarzyński, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
Nowy most, który powstanie po północnej stronie starej przeprawy, ma strategiczne znaczenie dla poprawy warunków ruchu i dalszego rozwoju aglomeracji poznańskiej. Obiekt poprawi komfort i bezpieczeństwo jazdy, a także parametry dla śródlądowej drogi wodnej na Warcie. Stary most zostanie wyburzony po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nowego obiektu.


Na fotografiach: po podpisaniu umowy oraz stary most

FOT. ARCHIWUM WZDW
Tagi:
Infrastruktura transportowa
 - 1
 - 2
 - 3