Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-06-29

Dobre wyniki metropolitalnych samorządówFundacja Instytut Studiów Wschodnich opublikowała ogólnopolski Rankingu Finansowy Samorządu Terytorialnego 2019. W kategorii gmin miejskich drugie miejsce zajęło Puszczykowo.

Liczba wskaźników, którymi ekonomiści ocenili sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego jest bardzo duża. Dlatego zespół badawczy wybrał siedem, najważniejszych i najczęściej omawianych w literaturze fachowej. Są to:
– Udział dochodów własnych w dochodach ogółem;
– Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem;
– Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem;
– Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
– Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń;
– Relacja zobowiązań do dochodów ogółem;
– Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
Wskaźniki te zostały wyliczone dla każdej jednostki samorządu terytorialnego objętej badaniem.
W grupie 235 gmin miejskich w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskał Józefów (woj. mazowieckie), na drugim miejscu znalazło się Puszczykowo, a na dziewiątym Luboń.
W grupie 66 miast na prawach powiatu w 2019 roku najlepsze wyniki uzyskały Tychy, a Poznań znalazł się na czwartym miejscu.
Wysokie, dwunaste miejsce wśród 1549 gmin wiejskich w Polsce zajęła gmina Suchy Las.
Warto również odnotować, że w grupie 314 powiatów ziemskich powiat poznański zajął w Rankingu drugie miejsce (na ten temat na naszej stronie osobna informacja).

Tagi:
Luboń, Powiat poznański, Poznań, Puszczykowo, Suchy Las
 - 1