2020-06-08

Wybór wykonawców na przebudowę dworców w Palędzia i PobiedziskaPKP SA otworzyły oferty w przetargach na przebudowę dworców w Palędziu i Pobiedziskach. O pierwsze zamówienie ubiega się 12 podmiotów, natomiast firm chętnych do wykonania zadania w Pobiedziskach zgłosiło się 14. Jedynym kryterium wyboru wykonawców dla zadań jest cena.

Prace, które są do wykonania w Palędziu wyceniono na 5,6 mln zł, natomiast w Pobiedziskach mają kosztować 6, 3 mln. Na wykonanie zadania w Palędziu przeznaczono nieco ponad rok, na przebudowę dworca w Pobiedziskach wykonawca będzie miał więcej czasu – 476 dni.
Dworzec w Palędziu powstał na początku XX w., budynek dworca jest objęty ochroną konserwatorską. Na parterze przewidziano hol pełniący funkcję poczekalni, kasę biletową, toalety, lokal komercyjny oraz powierzchnie komercyjne i powierzchnie PKP PLK. Na piętrze również przewidziano powierzchnie komercyjne. Zagospodarowane zostanie otoczenie. Wykonane zostaną nowe chodniki oraz zieleń. Do wykonania zadania zgłosiło się 12 firm, które wyceniły prace na kwoty od 5,777 mln zł do 8,784 mln zł brutto. Budżet został określony na kwotę 5,572 mln zł brutto. Najtańszą ofertę złożyła firma KWK Construction z Bydgoszczy.
Dworzec w Pobiedziskach został wybudowany w roku 1872. Jest objęty ochroną konserwatorską.
W ramach renowacji założono budowę nowych stropów, ścian i klatek schodowych. Na parterze zaplanowano poczekalnię, toalety oraz pomieszczenia usługowe. Również na piętrze znajdą się lokale komercyjne. Na wykonanie tych prac oferty zgłosiło 14 firm, wyceniając koszty robót na kwoty
od 5,781 mln zł brutto do 8,5 mln zł brutto. Budżet zadania określono na kwotę 6,319 mln zł. Najtańszą ofertę złożyła firma Agrobex z Poznania.

Przy obydwu, czekających na remont dworcach funkcjonują już nowe węzły przesiadkowe wybudowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Poznania. W ramach budowy węzłów powstały m.in. nowe drogi dojazdowe, ścieżki rowerowe, parkingi, zatoczki dla autobusów.
Węzły, razem z wyremontowanymi dworcami, stanowić będą wielką zachętę dla mieszkańców okolicznych obszarów do pozostawienia samochodów w garażach i korzystania z połączeń kolejowych oferowanych w ramach systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Na ilustracjach wizualizacje komputerowe dworców po wykonaniu prac. Dwie pierwsze przedstawiają dworzec w Palędziu, następne dworzec w Pobiedziskach.
Właścicielem ilustracji jest PKP SA.
Tagi:
Dopiewo, Infrastruktura transportowa, Pobiedziska, Poznańska Kolej Metropolitalna, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4