Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-05-21

Nowa baza transportowa ZUK „ROKBUS” w RostworowieZakończyła się budowa nowej siedziby Zakładu Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. z o.o. w Rostworowie, gmina Rokietnica. Inwestycja była realizowana 16 miesięcy i dofinansowana ze środków UE.

Głównym celem projektu było stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji na terenie gminy Rokietnica. W ramach przedsięwzięcia realizowane są m.in. budowa nowej bazy transportowej z zapleczem warsztatowym i socjalnym oraz zakup 4 szt. autobusów niskoemisyjnych. Nowe autobusy są przygotowywane przez producenta, natomiast ZUK „ROKBUS” przeprowadził się wraz z końcem kwietnia 2020 r. do Rostworowa. Dotychczasowa siedziba firmy, przez 21 lat, mieściła się przy ul. Rolnej 39 w Rokietnicy, gościła w obiektach Spółdzielni Kółek Rolniczych. Plany odnośnie budowy spółka snuła właściwie od początków swojej działalności, ale dopiero przy wsparciu, jakie gminie udało się uzyskać z Unii Europejskiej, stało się to możliwe. Budowa dużego obiektu i zagospodarowanie terenu wokół wiąże się z ogromnymi wydatkami. Ostateczne, łączne koszty zamknęły się w kwocie 6 776 568,29 zł netto. Prognozowane zaś dofinansowanie z funduszy UE to 52,6% tej kwoty, wynosi 3 562 741,30 zł.
Z punktu widzenia funkcjonowania bazy, szczególe znaczenie ma nowe zaplecze techniczne, które stanowi serce każdej bazy transportowej. Wyposażone jest ono w nowoczesne narzędzia i usprawnienia pomagające w codziennej obsłudze pojazdów. 394 m2 hali warsztatowej pomieści 2 przegubowe autobusy MEGA lub 4 autobusy klasy MAXI. Do dyspozycji jest też plac manewrowy, dzięki któremu pracownicy mają bezpieczne i przyjazne warunki do obsługi znajdujących się w bazie pojazdów. 27 miejsc postojowych zaprojektowanych dla 18-metrowych autobusów przegubowych daje niespotykane w historii firmy możliwości dalszego rozwoju.
Liderem projektu pt. „Węzeł przesiadkowy Rokietnica” jest gmina Rokietnica, jej partnerem Powiat Poznański, zaś Zakład Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” uczestnikiem.

Projekt został zrealizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 „Energia”, działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, poddziałania 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”.


Tagi:
Infrastruktura transportowa, Rokietnica, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1
 - 2
 - 3