2020-05-04

Kolejna pomoc dla przedsiębiorcówCały czas, z powodu sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa, straty ponoszą przedsiębiorcy. Gmina Oborniki udziela wsparcia przedsiębiorcom, którzy prowadzą swą działalność w lokalach będących własnością gminy.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o umorzenie, częściowe umorzenie lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu czynszu za korzystanie z gminnych lokali. Wszystkie zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie. Na stronie internetowej gminy Oborniki dostępne są wszystkie, odpowiednie dokumenty.

FOT. PIXABAY


Tagi:
Gospodarka i biznes, Oborniki
 - 1