2020-04-28

Starostwo Powiatowe w Poznaniu uruchamia kolejny wydziałPowiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu od dzisiaj zmienia zasady obsługi klienta. O decyzji, w specjalnym komunikacie informuje Jan Grabkowski, starosta poznański.

– Mając na uwadze sytuację w kraju i jednocześnie wychodząc naprzeciw mieszkańcom oraz w odpowiedzi na ich liczne prośby, podjąłem decyzję o zmianie zasad obsługi klienta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu – pisze w komunikacie starosta.
Od wtorku, tj. 28 kwietnia br. klienci starostwa, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa, ponownie będą mieli możliwość:
1. składania wniosków o koordynację projektowanych sieci uzbrojenia terenu, o dodatkowe narady koordynacyjne oraz odbiór odpisów protokołów z narad koordynacyjnych (w kasie na I piętrze, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty – tel. 61 8410 627, telefon będzie czynny codziennie pomiędzy 8.00 a 10.00,
2. składania zgłoszeń prac geodezyjnych, zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych, w tym również po usunięciu usterek oraz odbiór materiałów przygotowanych do zgłoszeń prac geodezyjnych i uwierzytelnionych dokumentów (w kasie na I piętrze po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty – tel. 61 8410 625, telefon będzie czynny codziennie pomiędzy 8:00-10:00,
3. otrzymania materiałów przygotowanych do zgłoszeń prac geodezyjnych i uwierzytelnionych dokumentów (wyłącznie po potwierdzeniu dokonania stosownych opłat; za datę dokonania opłaty uznaje się wpływ środków na konto PODGiK),
Starosta poinformował również, że ze względu na ograniczoną liczbę odpowiednio zabezpieczonych stanowisk, nie zostaje uruchomiona kasa (nie będzie można dokonać żadnych płatności przy stanowiskach bezpośredniej obsługi).
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.podgik.poznan.pl

Jednocześnie, starosta poznański Jan Grabkowski przypomina, że w urzędzie obowiązują zasady bezpieczeństwa, do których każdy mieszkaniec musi bezwzględnie się stosować. W przypadku odmowy ich przestrzegania dana osoba nie będzie wpuszczona do Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz podległych filii.


Tagi:
Powiat poznański
 - 1