2020-04-24

PKP SA ogłosiły przetargi na przebudowę kolejnych dworców w PolsceWśród siedmiu dworców, których dotyczy przetarg, trzy mieszczą się na obszarze metropolii Poznań. Są to obiekty położone w Palędziu, Pobiedziskach i Kobylnicy. Ponadto postępowania obejmują dworce w Mogilnie, Złotnikach Kujawskich i Kołodziejewie – w woj. kujawsko-pomorskim, a także w Trzemesznie w woj. wielkopolskim.

Dworzec w Kobylnicy jest obecnie nieużytkowany. Obiekt, wybudowany w 1914 r., znajduje się przy linii 353 Poznań Wschód – Skandawa. W ramach modernizacji zaplanowano budowę nowych stropów, ścian i klatek schodowych. Pojawią się nowe wejścia do budynku. Na parterze ulokowane będą poczekalnia, toalety oraz pomieszczenia komercyjne, zaplanowane także na piętrze. Nie przewiduje się znacznej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza przebudową istniejących schodów. Termin składania ofert mija 26 maja. Wartość zamówienia szacowana jest na 4,894 mln zł, a na realizację przeznaczono 434 dni.
Przebudowany zostanie też dworzec Pobiedziska. Obiekt, znajdujący się przy linii 353 Poznań Wschód – Skandawa, powstał w roku 1872 i jest objęty ochroną konserwatorską. Założono budowę nowych stropów, ścian i klatek schodowych. Na parterze zaplanowano poczekalnię, toalety oraz pomieszczenia usługowe. Również na piętrze znajdą się lokale komercyjne. Termin składania ofert mija 25 maja. Wartość zamówienia szacowana jest na 6,165 mln zł, a na realizację przeznaczono 476 dni.
Dworzec w Palędziu powstał na początku XX w. Znajduje się przy linii nr 3 relacji Warszawa Zachodnia – Kunowice. Budynek dworca jest objęty ochroną konserwatorską w formie wpisu do gminnej ewidencji zabytków. Na parterze przewidziano hol pełniący funkcję poczekalni, kasę biletową, toalety, lokal komercyjny po stronie wschodniej, powierzchnie komercyjne i powierzchnie PKP PLK. Na piętrze również przewidziano powierzchnie komercyjne. Zagospodarowane zostanie otoczenie. Wykonane zostaną nowe chodniki oraz zieleń. Termin składania ofert mija 27 maja. Wartość zamówienia szacowana jest na 5,436 mln zł, a na realizację przeznaczono 392 dni.

FOT. PKP SA


Tagi:
Dopiewo, Infrastruktura transportowa, Pobiedziska, Swarzędz, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7