2020-04-23

100 tys. zł na laptopy dla uczniówGmina Dopiewo zakupiła 49 laptopów dla uczniów i nauczycieli wraz z oprogramowaniem za kwotę blisko 100 tys. zł w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Na czas edukacji zdalnej wsparcie – w postaci laptopów, myszy, routera i mobilnego Internetu, otrzymają uczniowie klas od 1 do 8.
Obecnie laptopy, wraz z oprogramowaniem potrzebnym do uczestniczenia w zdalnym nauczaniu, wypożyczane są uczniom i nauczycielom. Wśród uczniów rozdysponowane są na podstawie wniosków złożonych przez rodziców za pośrednictwem szkół. Po zakończeniu nauczania online zakupiony przez gminę Dopiewo sprzęt zasili placówki oświatowe na terenie gminy.
Ministerstwo Cyfryzacji rozdysponowało na projekt „Zdalna Szkoła” kwotę 180 mln zł.

UG Dopiewo


Tagi:
Dopiewo
 - 1