2020-04-07

Wkrótce otwarcie wjazdu z ul. Gdyńskiej na Poznańską w KoziegłowachNa noc z 10 na 11 kwietnia planowana jest zmiana organizacji ruchu w rejonie ul. Gdyńskiej i Poznańskiej w Koziegłowach. W miejscu skrzyżowania tych ulic powstaje pierwsze z dwóch rond planowanych w ramach przebudowy ul. Gdyńskiej na odcinku od granicy miasta Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

Wjazd na ul. Poznańską został zamknięty na czas budowy ronda. Z kolei na dalszym odcinku ul. Poznańskiej trwa przebudowa, której zleceniodawcą jest Zarząd Dróg Powiatowych. – W ramach koordynacji tych dwóch inwestycji zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona wspólnie w nocy z 10 na 11 kwietnia, czyli w wielkanocny weekend. Na przebudowanym przez nas odcinku ul. Poznańskiej dodatkowo mieszkańcy będą mogli korzystać z zupełnie nowych chodników oraz drogi rowerowej. Po świętach roboty widoczne będą również na skrzyżowaniu ul. Gdyńskiej i Piaskowej, gdzie przystąpimy do budowy drugiego ronda – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.
Po zmianie organizacji ruchu ul. Poznańska do skrzyżowania z ul. Piaskową będzie jednokierunkowa ze względu na prowadzone roboty budowlane, które nadzoruje Zarząd Dróg Powiatowych. Kierowcy jadący od Poznania w kierunku Czerwonaka będą mogli skręcić w prawo w ul. Poznańską. Ruch od granicy miasta odbywać się będzie po nowej nawierzchni przez część ronda przy ul. Poznańskiej, następnie po istniejącym śladzie ul. Gdyńskiej. Kierowcy jadący od strony Czerwonaka także będą mogli skręcić w ul. Poznańską. Natomiast dojazd do ul. Piaskowej, gdzie powstawać będzie drugie z planowanych rond, zostanie zapewniony ul. Gdyńską. Kierowcy jadący od ul. Piaskowej do ul. Gdyńskiej będą korzystali z utwardzonej, tymczasowej nawierzchni. Ważną informacją dla kierowców dotyczy sygnalizacji świetlnej. Istniejąca sygnalizacja zostanie zlikwidowana, w tum miejscu trzeba zachować szczególną ostrożności.
Wykonawca zapewnia, że na terenie budowy zorganizowane będą bezpieczne trasy dla pieszych, w szczególności na dojściach do przystanków autobusowych. Na całym odcinku prowadzonej inwestycji będzie obowiązywało w dalszym ciągu ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania.

Przebudowa ok. 1,2 km odcinka ul. Gdyńskiej rozpoczęła się pod koniec października. Efekty prac są coraz bardziej widoczne. Zakończyła się budowa murów oporowych wzdłuż torów kolejowych, które zabezpieczą nasyp na powstającej drodze, gdzie stopniowo kładziona jest już masa pod nową jezdnię. Docelowo po rozbudowie ul. Gdyńska będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Powstaną również zatoki autobusowe, chodniki, drogi rowerowe i oświetlenie. Zakończenie inwestycji planowane jest w ostatnim kwartale 2020 r.


FOT. POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE


Tagi:
Czerwonak, Infrastruktura transportowa, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1