2020-01-13

Klub Senior+ w Śremie otwartyW śremskim konwikcie przy ul. Franciszkańskiej 2 powstał Klub Senior+. 7 stycznia nastąpiło uroczyste otwarcie, w którym udział wzięli przedstawiciele instytucji działających na rzecz społeczności seniorów oraz sami zainteresowani.

Koncepcja funkcjonalna Klubu Senior+ w Śremie to jeden z elementów Śremskiego Programu na rzecz osób starszych na lata 2017 – 2025 oraz Długofalowej Polityki Senioralnej. Na realizację projektu samorząd gminy Śrem uzyskał dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 150.000 zł. Całkowity koszt realizacji zadania to niewiele ponad 300 tys. zł, z tego 24 proc. wydatków to koszty wyposażenia.
Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem w kościele pofranciszkańskim, w którym podczas homilii ks. Arcybiskup podkreślał znaczenie osób w starszym wieku, ogrom doświadczenia i wiedzy nabytej przez minione lata życia. Następnie wszyscy zgromadzili się w konwikcie, który przeszedł gruntowny remont. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Arcybiskup Stanisław Gądecki, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Lidia Ułanowska, Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska oraz Burmistrz Śremu Adam Lewandowski.
W ramach modernizacji na powierzchni ponad 220 m kw. wydzielono 5 sal tematycznych. W ten sposób powstała przyjazna przestrzeń, dostosowana do potrzeb śremskich seniorek i seniorów.
Klub Senior+ to przestrzeń otwarta na działania i inicjatywy osób starszych zrzeszonych zarówno w organizacjach pozarządowych jak i działających indywidualnie.
Klub Senior+ w Śremie, prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej, funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. W soboty i niedziele w ośrodku będą się odbywać spotkania okazjonalne. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 575 778 744.

JP, UM w Śremie


Tagi:
Śrem
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6