Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-12-16

Intensywny tydzień w PolsceGruzini doceniają przemiany jakie zaszły przez ostatnie dziesięciolecia w Polsce. Chcą czerpać z naszych doświadczeń.

Od 8 do 15 listopada na terenie metropolii Poznań przebywali samorządowcy (gubernator, wiceburmistrzowie i dwóch naczelników odpowiedników naszych gmin) z terenu Imeretii (największy region Gruzji). Gości interesowały rozwiązania zastosowane u nas w zakresie rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Delegacja odwiedziła Poznań, Luboń, Swarzędz i Śrem
W Swarzędzu uczestnicy gruzińskiej delegacji obejrzeli Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki, punkt przesiadkowy PKM, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Szkołę Podstawową nr 2 oraz kościół w Wierzenicy. W Poznaniu samorządowcy odbyli spacer na odcinku od Starego Rynku do Śródki. Ostatnimi przystankami dla gości z Gruzji były Śrem i Luboń. W Śremie zwiedzili Muzeum Śremskie, obejrzeli śremskie wodociągi (stacja uzdatniania wody) oraz mieszkania wybudowane w ramach TBS-ów, natomiast w Luboniu obiekty znajdujące się na szlaku architektury poprzemysłowej.
Wizyta gości z Gruzji odbyła się ramach realizowanego przez gminę Zestafoni projektu pn. Partnerstwo lokalne na rzecz rewitalizacji miast postindustrialnych w Imereti (Local Partnership for Industrial Revitalisation of Second Tier Post-Industrial Cities in Imereti). Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Wsparcie dla władz lokalnych w Gruzji (Support to Local Authorities in Georgia). Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest partnerem projektu. Zadaniem Stowarzyszenia jest dostarczenie know-how w zakresie budowania partnerstw, przeprowadzania procesu rewitalizacji, realizacji projektów rewitalizacyjnych, konsultacji społecznych itp.Tagi:
Luboń, Poznań, Swarzędz, Śrem
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4