2019-11-22

Budowa małej obwodnicy na ukończeniuPrace przy budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 178 w Obornikach o długości 1,2 km są na końcowym etapie realizacji. Wkrótce mała obwodnica zostanie oddana do użytku.

Obwodnica rozpoczyna się na rondzie na skrzyżowaniu z ul. Czarnkowską (droga wojewódzka nr 178), a kończy na rondzie na skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada w ciągu drogi krajowej nr 11. Podstawowy zakres prac objął budowę nowej konstrukcji jezdni o szerokości 7 m, budowę nowego mostu na rzece Wełnie, wiaduktu nad obwodnicą w ciągu ul. Staszica, przebudowę i budowę skrzyżowań, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, budowę oświetlenia drogowego na skrzyżowaniach i w ciągu pieszo-rowerowym, kanalizacji deszczowej, ekranów akustycznych i barier ochronnych. Wzdłuż drogi posadzonych zostanie około 4 tys. drzew liściastych, iglastych, krzewów i bylin. Inwestycja kosztowała łącznie 14,4 mln zł. Dofinansowana została w wysokości ponad 12 mln zł ze środków unijnych w ramach WRPO na lata 2014–2020. Na początku grudnia obwodnica zostanie oddana do użytku.

Fot. Archiwum Urzędu Miejskiego w Obornikach
 - 1