2019-10-10

Rozbudowa w PalędziuDojście na perony w Palędziu będzie z obu stron stacji. Obiekt ułatwi dostęp wszystkim podróżnym. Takie efekty zapowiada podpisany list intencyjny pomiędzy Gminą Dopiewo oraz PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.

Jak czytamy na stronie internetowej PKP PLK SA list intencyjny dotyczy współpracy w zakresie wydłużenia przejścia podziemnego na stacji Palędzie linia Poznań – Kunowice. Rozpoczęcie prac planowane jest do 2022 r.
W podpisanym dokumencie obie strony deklaruję współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu dokumentów, niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji w Palędziu. Wydłużone przejście podziemne ma ułatwić mieszkańcom Palędzia i okolic korzystanie z kolei – bezpieczne i sprawne przejście na perony i do dworca pod torami linii Poznań – Kunowice zarówno od strony Palędzia jak i Dąbrówki.
Obiekt zostanie rozbudowany z ok. 15 m do ok. 55 m. W przejściu będzie jasne oświetlenie i czytelne oznakowanie. Dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się powstanie winda oraz pochylnia. Prace obejmą także istniejącą część przejścia podziemnego.
Jak informują PKP PLK SA zasady współpracy oraz finansowanie przedsięwzięcia ustalą odrębne porozumienia. Szczegółowy zakres i szacunkowa wartość przebudowy przejścia podziemnego będą znane po wykonaniu dokumentacji projektowej. W jej opracowaniu pomoże przygotowana już przez gminę wstępna koncepcja prac.
Planowana inwestycja istotnie uzupełni prace przeprowadzonych na stacji Palędzie. W latach 1997 – 1998 r. zmodernizowano dwa perony, ułożono nową nawierzchnię, zamontowano oświetlenie, ławki oraz wiaty. Przebudowano układ torowy, co zwiększyło przepustowość i zapewniło sprawny i bezpieczny ruch pociągów na ważnej linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Kunowice na odcinku Poznań Główny – Kunowice.


Tagi:
Infrastruktura transportowa
 - 1