2019-06-11

W grupie taniejPo raz trzeci, z inicjatywy Stowarzyszenia Metropolia Poznań zawiązała się grupa zakupowa gazu ziemnego. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu przedstawiciele gmin i jednostek gminnych podpisali w tej sprawie porozumienie.

Grupa zakupowa gazu znajduje już stałe miejsce w metropolitalnej rzeczywistości samorządowej. Do powstania grupy doszło trzeci raz, po raz pierwszy takie porozumienie wypracowano w 2017 roku. W pierwszym roku w funkcjonowanie grupy, której celem był wspólny zakup gazu zaangażowało się dwanaście podmiotów. Oszczędności dla wszystkich jej uczestników wyniosły wtedy w sumie 180 tys. zł. Liczebność grupy w następnym roku wzrosła do 14 podmiotów. To pozwoliło zaoszczędzić w sumie ponad 200 tys. zł. W tym roku porozumienie podpisali również przedstawiciele 14 podmiotów, dlatego oszczędności powinny być takie same jak w roku poprzednim. – Powiat Poznański w tym projekcie nie uczestniczy, ponieważ na razie nie mamy żadnego obiektu zasilanego gazem – wyjaśnia Jan Grabkowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań i zarazem Starosta Poznański.
Na terenie obszaru objętego działalnością Stowarzyszenia chęć udziału w grupie zgłosiło 14 podmiotów (tyle samo co w ubiegłym roku ), w tym 7 jednostek samorządu terytorialnego.
- Stowarzyszenie integruje podmioty z terenu metropolii Poznań w wielu wspólnie realizowanych projektach. Grupowy zakup gazu jest jednym z nich. Jako podmioty tworzące Stowarzyszenie Metropolia Poznań udowadniamy, że warto podejmować wspólne działania, bo to przynosi wymierne profity dla samorządowych budżetów, ale też, co najważniejsze, konkretne korzyści dla naszych mieszkańców. Wszystkim podmiotom uczestniczącym w porozumieniu, gratuluję podjętej decyzji – mówił Jan Grabkowski.
Po podpisaniu porozumienia powstanie szczegółowa lista punktów poboru gazu na terenie gmin – członków grupy zakupowej, po tym zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, które pozwoli wybrać najkorzystniejszą, pod względem kosztów dostarczenia gazu, ofertę. Postępowanie, pod nadzorem komisji powołanej przez Stowarzyszenie, przeprowadzi firma ENMEDIA.
O zamiarze stworzenia grupy zakupowej gazu ziemnego poinformowani zostali wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Porozumienie dotyczyć będzie wspólnego zakupu gazu w 2020 roku.
Podmioty, które wyraziły chęć uczestnictwa w grupie zakupowej gazu: Gmina Dopiewo, Miasto i Gmina Skoki, Miasto i Gmina Szamotuły, Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o., Gmina Komorniki, Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki, Miasto i Gmina Kórnik, Miasto Luboń, „KOM-LUB” Sp. z o.o., P.T. „TRANSLUB” Sp. z o.o., LOSIR Sp. z o.o., Ośrodek Kultury w Luboniu, Gmina Oborniki, Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach.


Tagi:
Działalność
 - 1
 - 2