2019-04-25

Pozbądź się azbestu, powiat zapłaciPowiat oraz podpoznańskie gminy pokryją 100 proc. kosztów związanych z usunięciem szkodliwego materiału. Podania można składać do 15 lipca br. w urzędach gmin powiatu poznańskiego.

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego na rok 2019. Ze wsparcia finansowego mogą skorzystać wszyscy posiadacze nieruchomości na terenie powiatu poznańskiego. Koszt demontażu i utylizacji pokrywany jest w całości przez gminy, powiat i Fundusz Ochrony Środowiska. Wystarczy, że osoby zainteresowane dofinansowaniem złożą w wyznaczonym terminie wniosek do urzędu gminy, na której terenie znajduje się dana nieruchomość. Druki i szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy oraz wymaganych dokumentów znaleźć można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu w kategorii Środowisko – Azbest.


Tagi:
Ochrona środowiska
 - 1