Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-11-16

Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo – stacja Palędzie i stacja DopiewoProjekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP) – stacja Palędzie i stacja Dopiewo w gminie Dopiewo w ramach ZIT dla MOF Poznania.


W ramach projektu zaplanowano realizacją następujących zadań:

1. budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego – stacja Palędzie, w którego skład wchodzi:
- budowa parkingu „parkuj i jedź” – 1 szt. wraz z infrastrukturą węzła przesiadkowego (pawilon handlowy – infokiosk, wiaty na rowery – 2 szt., stojaki na rowery – 12 szt., ławki – 5 szt., biletomat, tablice informacyjne – 2 szt., wiaty przystankowe – 2 szt., kompleksowy system zarządzania i organizacji ruchu zintegrowanego węzła przesiadkowego) wraz z oświetleniem – 7 szt. i monitoringiem,
- ilość miejsc na parkingu dla samochodów osobowych – 127 szt., dla niepełnosprawnych – 3 szt. oraz dla autobusów – 2 szt.,
- budowa odcinka drogi łączącego ul. Poznańską w Dąbrówce z dworcem kolejowym wraz z oświetleniem – 12 szt.,
- budowa ścieżek rowerowych o dł. 0,342 km i ciągu pieszo-rowerowego o dł. 0,041 km.
- budowa chodnika, budowa i przebudowa skrzyżowań, zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa miejsc postojowych dla pojazdów osobowych i autobusów w pobliżu dworca oraz budowę przepustu pod zjazdem.


2. budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego – stacja Dopiewo:

- budowa parkingu „parkuj i jedź” – 1 szt. wraz z infrastrukturą węzła przesiadkowego (infokiosk, wiaty dla rowerów – 1 szt., stojaki na rowery – 13 szt., ławki – 15 szt., kosze na śmieci – 18 szt., biletomat, tablice informacyjne – 4 szt. oraz kompleksowy system zarządzania i organizacji ruchu zintegrowanego węzła przesiadkowego) oraz oświetleniem – 14 szt. i monitoringiem,
- ilość miejsc na parkingu dla samochodów osobowych – 100 szt., w tym dla niepełnosprawnych – 8 szt.,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 1,577 km.
Zobacz także:
http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/budowa-systemu-zintegrowanych-wezlow-przesiadkowych-w-gminie-dopiewo-stacja-paledzie-i-stacja-dopiewo ›


Tagi:
Dopiewo, Infrastruktura transportowa, ZIT
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13